Ανακοίνωση ορθών απαντήσεων των θεμάτων εξεταστικής περιόδου ιατρικής 2009.