Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2009

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2009

________________________________________

Οι αποτυχόντες των εξετάσεων Οδοντιατρικής – Ιατρικής περιόδου 2009 (Σεπτέμβριος 2009 και Οκτώβριος 2009 αντίστοιχα) που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους, μπορούν να προσέλθουν στις 18/2/2010 ημέρα Πέμπτη και 23/2/2010, ημέρα Τρίτη, κατά τις ώρες 10.00-13.00 στον 4ο όροφο της Υπηρεσίας, Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα.

________________________________________