ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για την κατασκευή νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης με ανανέωση της υπάρχουσας δομής και περιεχομένου και χρήση σύγχρονων σχεδιαστικών αρχών, μεθόδων υλοποίησης και τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού, αποσκοπώντας σε μια σύγχρονη, φιλική, εύχρηστη και αποτελεσματική αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού. Ο νέος ιστότοπος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα παραδοθεί στο κοινό το συντομότερο δυνατό.