Αποδεκτή περίοδος έναρξης μεταπτυχιακών σπουδών στα Πανεπιστήμια της Κύπρου για την αναγνώριση του τίτλου

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίασή της 172/18-9-2015 τροποποιείται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη, κατόπιν διευκρινίσεων που εδόθησαν με επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, στη συνεδρίαση 171/4-9-2015 ως εξής: «για όσους ξεκινούν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά σε Πανεπιστήμια της Κύπρου, και αιτούνται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειμένου να αναγνωρισθεί η ισοτιμία του προς τα μεταπτυχιακά των Ελληνικών Α.Ε.Ι. θα πρέπει υποχρεωτικά οι σπουδές να έχουν ξεκινήσει στις αρχές είτε του χειμερινού είτε του εαρινού εξαμήνου.» Διευκρινίζεται δε ότι για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά, ενώ όσοι έχουν ήδη περισσότερες των 15 πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο προ του Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα είναι αποδεκτή απόκτηση περαιτέρω πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο μετά τον Σεπτέμβριο 2015.