Αποφάσεις Δ.Σ.

Σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού ΔΟΑΤΑΠ

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενέκρινε ομόφωνα σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού που συνέταξαν οι υπηρεσίες του φορέα, με βάση τις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου… Περισσότερα »Σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού ΔΟΑΤΑΠ

Δημόσια πρόσκληση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απευθύνει δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών όσων καλύπτουν τα προβλεπόμενα προσόντα σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους. Ο… Περισσότερα »Δημόσια πρόσκληση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

Κλινική Άσκηση Προγραμμάτων Ιατρικής/Οδοντιατρικής

«Σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Τμήματα Ιατρικής/Οδιοντιατρικής της ημεδαπής σχετικά με την κλινική άσκηση, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3328/2005 αρθρ. 4,… Περισσότερα »Κλινική Άσκηση Προγραμμάτων Ιατρικής/Οδοντιατρικής

Oι διπλωματικές εργασίες που κατατίθενται με τις αιτήσεις αναγνώρισης δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα με την απόφαση της 3ης/2-3-2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας του Δ.Σ., οι διπλωματικές εργασίες που κατατίθενται με τις αιτήσεις αναγνώρισης δεν επιστρέφονται. Όσοι έχουν ήδη… Περισσότερα »Oι διπλωματικές εργασίες που κατατίθενται με τις αιτήσεις αναγνώρισης δεν επιστρέφονται.

Bachelor in Psychology του Ευρωπαϊκού Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου, Πέρνικ, Βουλγαρία

Διευκρινίζεται ότι, μετά από σχετική πληροφόρηση που έλαβε ο Οργανισμός από το NACID της Βουλγαρίας, η ισοτιμία του προγράμματος σπουδών Bachelor in Psychology του Ευρωπαϊκού… Περισσότερα »Bachelor in Psychology του Ευρωπαϊκού Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου, Πέρνικ, Βουλγαρία

Τίτλοι σπουδών Νομικής Κύπρου – επιπλέον δικαιολογητικό

Το Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην από 12-5-2016 συνεδρία του, αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών… Περισσότερα »Τίτλοι σπουδών Νομικής Κύπρου – επιπλέον δικαιολογητικό

Πρακτική

«Σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης στα ημεδαπά Τμήματα Ψυχολογίας καθώς και τα οριζόμενα στο Ν. 3328/2005 αρθρ. 4, παρ. 1α, πρέπει να… Περισσότερα »Πρακτική

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως

Ανακοινώνεται ότι για την ακαδημαϊκή αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που χορηγούνται μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ισοτίμων των μεταπτυχιακών διπλωμάτων… Περισσότερα »Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως