ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (13/10/2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1057-2022(2022-02-10) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 56,5
2 Α/1055-2022(2022-02-10) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 59,25
3 A/3226-2022(2022-04-18) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 68
4 A/7479-2022(2022-09-13) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 72,5
5 A/7092-2022(2022-08-30) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 75,25
6 Α/8321-2021(2021-12-22) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 77,75
7 Α/8364-2021(2021-12-27 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 78,75
8  A/7447-2022(2022-09-12) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 79
9 A/7901-2022(2022-09-29) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 80
10 Α/5479-2020(2020-10-06) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 81,25
11 Α/7930-2021(2021-12-06) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 82,5
12 Α/3087-2021(2021-05-27) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 83
13 A/2081-2022(2022-03-10) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 86,5
14 A/3334-2022(2022-04-21) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 86,75
15 A/6924-2022(2022-08-24) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 88,25
16 Α/1420-2022(2022-02-21) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 88,25

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (13/10/2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1  A/2462-2022(2022-03-21) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 15,25
2 Α/5585-2020(2020-10-12) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 37
3 Α/4247-2020(2020-07-03) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 45,25
4  A/2191-2022(2022-03-14) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 47