ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 99/30-9-2011, όλοι οι φάκελοι που αφορούν αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών και οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την 31η/12/2000 θα τοποθετηθούν στο αρχείο του Οργανισμού λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Όποιοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν εκκρεμείς υποθέσεις και επιθυμούν να τις προχωρήσουν, θα πρέπει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2011 είτε να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του κλάδου στον οποίο έχει χρεωθεί η αίτησή τους (οι αριθμοί τηλεφώνων βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.doatap.gr/gr/contact.php) ή να στείλουν σχετική δήλωση.