ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, παραβρέθηκε, ως Παρατηρητής, στην 9η Συνάντηση της Επιτροπής της Σύμβασης της Λισαβόνας για την Αναγνώριση προσόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Lisbon Recognition Convention Committee-LRC Committee) η οποία συνεκλήθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO και πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 15-11-2022 στους χώρους του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η Lisbon Recognition Convention εγκρίθηκε το 1997 και έχει 54 συμβαλλόμενα κράτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν σύντομες αναφορές από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Unesco και το δίκτυο των Enic/Naric στις πρόσφατες εργασίες τους για την Ανώτερη Εκπαίδευση και την Αναγνώριση σχετικές με τις εργασίες της Επιτροπής. Το προεδρείο της LRC Committee αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του κατά το διάστημα 2019-2022 και τις προτάσεις του για τη περίοδο 2023-2025 και παρουσίασε τα κύρια σημεία και τις συστάσεις της από την δεύτερη έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της LRC με στοιχεία από το 2020 η οποία επικεντρώθηκε στα άρθρα της Σύμβασης που σχετίζονται με το δικαίωμα προσφυγής, την παροχή πληροφοριών και τη διακρατική εκπαίδευση, καθώς και στην αυτόματη αναγνώριση και τις ψηφιακές λύσεις που δεν αποτελούν άμεσα μέρος της σύμβασης.
Επίσης, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συμμετείχε, ως μέλος, στη 10η συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού Έργου του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Προσόντων για τους Πρόσφυγες (European Qualifications Passport for refugees- EQPR) που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 16-11-2022 στους χώρους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και των παρουσιάσεων από την Ειδική Αντιπρόσωπο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Leyla Kayacik, τον εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο Στρασβούργο, κ. Andreas Wissner και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Villano Qiriazi. Στο έργο EQPR, το οποίο εφαρμόζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2017 και επιτρέπει στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να αξιολογούνται τα προσόντα τους ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση, συμμετέχουν πλέον 20 χώρες εταίροι. Το EQPR βοηθά τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να αναζητήσουν εργασία.