ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπληρώθηκαν 50 ημέρες έκτακτης λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λόγω της πανδημίας. Με την εφαρμογή ολόκληρου του πλέγματος των μέτρων που θέσπισε η πολιτεία, το προσωπικό εργάστηκε κατά 20% με φυσική παρουσία εκ περιτροπής και κατά 60% με τηλεεργασία, ενώ 20% ήταν σε άδεια ειδικού σκοπού. Τα μέλη του προσωπικού και τα μέλη του ΔΣ, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας εργάστηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι των πολιτών. Σε αυτές τις 50 ημέρες παραδόθηκαν στους ενδιαφερόμενους περισσότερες από 1000 ηλεκτρονικές και περισσότερες από 150 έγχαρτες πράξεις αναγνώρισης (αυτές απαιτούν φυσική παρουσία του προσωπικού), ενώ μειώθηκε ο χρόνος ανάληψης μιας ηλεκτρονικής αίτησης για προέλεγχο κατά 45% (από έξι μήνες, σε τρεις μήνες και δέκα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της). Παράλληλα, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτόν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνέβαλε στην κοινωνική συνοχή και στο αίσθημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας των πολιτών. Αδικήθηκαν προσωρινά οι πολίτες που είχαν υποβάλει έγχαρτη αίτηση, αλλά όσο ενισχύεται το ποσοστό φυσικής παρουσίας ο οργανισμός θα ασχολείται όλο και περισσότερο με τις έγχαρτες.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

Πληροφορίες : information_dep@doatap.gr