Διακοπές τηλεφωνικής γραμμής (30 Οκτωβρίου 2023)

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος, η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΔΟΑΤΑΠ ενδέχεται ΣΗΜΕΡΑ, 30 Οκτωβρίου 2023, να παρουσιάζει διακοπές τις ώρες 11:30-14:00, χωρίς υπαιτιότητα του Οργανισμού. Ζητούμε την κατανόησή σας.