ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ -2Η ΕΞ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023)- ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
A/7446-2022(2022-09-12)
Α/7715-2021(2021-11-29)
Α/1431-2022(2022-02-21)
A/5954-2022(2022-07-26)
27823/2006
28297/2002
28163/2004