Διακοπή Ηλεκτροδότησης

Ανακοινώνεται ότι στις 28 Απριλίου 2011, από τις 9:00-11:00, δεν θα είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση του κοινού λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.