ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2011 – 1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις Οδοντιατρικής 2011 (1η Εξεταστική) θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 5,6, 12 και 13 Σεπτεμβρίου.