Διαλειτουργικότητα του ΔΟΑΤΑΠ με την πλατφόρμα ptyxia.gov.gr

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και παραδόθηκε στο κοινό η διαλειτουργικότητα του ΔΟΑΤΑΠ με την πλατφόρμα ptyxia.gov.gr. Συνολικά, αναρτήθηκαν 180.000 ολοκληρωμένες πράξεις αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ που διατρέχουν την περίοδο των τελευταίων 35 ετών.
Ο κάτοχος τελικής πράξης αναγνώρισης (ισοτιμία, ισοτιμία & αντιστοιχία, ακαδημαϊκή ισοδυναμία), μπορεί πλέον να εκδίδει πιστοποιητικό με όλα τα στοιχεία της πράξης, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα (QR) του gov.gr που εξασφαλίζει τη γνησιότητα του εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αποστείλουν ηλεκτρονικά, αλλά και να το εκτυπώσουν, ώστε να το καταθέσουν έγχαρτα.
Οι φορείς που αναζητούν επαλήθευση γνησιότητας της πράξης αναγνώρισης, μπορούν να την πραγματοποιήσουν συμπληρώνοντας τον κωδικό επαλήθευσης ή σαρώνοντας τον κωδικό QR στην κατάλληλη φόρμα της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr.
Οι πράξεις που είναι διαθέσιμες για έκδοση πιστοποιητικού είναι μόνο αυτές με τελική αναγνώριση οποιουδήποτε τύπου (ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία, ακαδημαϊκή αναγνώριση, βεβαίωση τίτλου 1ου κύκλου) και των τριών επιπέδων σπουδών (βασικό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Δεν περιλαμβάνονται πράξεις ή αποφάσεις με χρέωση μαθημάτων (αντισταθμιστικά μέτρα) ή απορριπτικές πράξεις.
Επειδή η ψηφιακή επεξεργασία μερικών χιλιάδων πράξεων είναι ακόμη σε εξέλιξη, όσοι ενδιαφερόμενοι δεν εντοπίσουν το πιστοποιητικό της πράξης τους ή εντοπίσουν τυχόν λάθη, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ptyxia@doatap.gr.