Διευκρίνιση επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της πρόσκλησης αριθ. 27121/27-10-2017 πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.