Ο ΔΟΑΤΑΠ συμμετέχει στην κινητικότητα για πρώτη φορά

Ο ΔΟΑΤΑΠ συμμετέχει, για πρώτη φορά, στην κινητικότητα και, συγκεκριμένα στον Α΄ κύκλο κινητικότητας για το 2024, την έναρξη του οποίου ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ στις 5-4-2024, προσβλέποντας στη μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων σε επτά (7) από τις κενές οργανικές του θέσεις, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών του.