Ο ΔΟΑΤΑΠ συνεργάζεται με τα ΑΕΙ της χώρας: Διαδικτυακό Σεμινάριο για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τον Οργανισμό

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αύριο, 10-4-2024, θα πραγματοποιήσει Διαδικτυακό Σεμινάριο για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής, για το προσωπικό των Γραμματειών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.  Οι εγγραφές ανήλθαν στα 676 άτομα ενώ, παράλληλα, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έλαβε 440 ερωτηματολόγια, οι απαντήσεις των οποίων βοήθησαν στην καλύτερη προετοιμασία του Διαδικτυακού Σεμιναρίου.