Μεγάλη συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σεμινάριο του ΔΟΑΤΑΠ για την ενημέρωση των Γραμματειών των ΑΕΙ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΔΟΑΤΑΠ, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, για την ενημέρωση του προσωπικού των Γραμματειών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. σχετικά με το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο του Ν. 4957/2022 που διέπει την Ακαδημαϊκή Ισοδυναμία Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής.

Η φιλοσοφία του Σεμιναρίου τέθηκε υπό τον τίτλο «Πανεπιστήμια και ΔΟΑΤΑΠ, συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και τη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος». Συζητήθηκαν θέματα και διευκρινίστηκαν ζητήματα, που αφορούν την εφαρμογή εκ μέρους των Πανεπιστημίων της χώρας των προβλέψεων της μεταρρύθμισης που επέφερε ο νέος Νόμος στον θεσμό της Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης στην Ελλάδα.

Με την έναρξη του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 608 από τα 23 AEI της χώρας, ενώ μετά από τρεις ώρες παρέμειναν και παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος πάνω από 500 συμμετέχοντες. Μετά την αναλυτική παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου από τα στελέχη του Οργανισμού, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία απαντήθηκαν δεκάδες ερωτήματα που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες. Όλο το υλικό των παρουσιάσεων, καθώς και οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα, θα κωδικοποιηθούν και θα σταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες. Από την αλληλεπίδραση αυτή, ο ΔΟΑΤΑΠ εντόπισε ουσιαστικά θέματα τα οποία θα βοηθήσουν τον Οργανισμό να βελτιώσει την υποστήριξη που παρέχει αδιάλειπτα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες, μέσω σύντομου ερωτηματολογίου «Βαθμού Ικανοποίησης», να διατυπώσουν τη γνώμη τους για το εγχείρημα. Ανταποκρίθηκαν άμεσα περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες και κατέγραψαν βαθμό ικανοποίησης 4.8/5.0.

Ο ΔΟΑΤΑΠ θα συνεχίσει να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της εξωστρέφειας, της διαφάνειας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τους εμπλεκόμενους φορείς.