Δραστηριότητα μάθησης της Θεματικής Ομάδας B της Μπολόνια

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μάθησης της Θεματικής Ομάδας B της Μπολόνια μέσω της κινητικότητας του προσωπικού, o Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα προσφέρει υποστήριξη στο μέλος του Enic-Naric Networks, San Marino, στην ενότητα “Βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την ατζέντα αναγνώρισης και το Συμπλήρωμα Διπλώματος” και, ειδικότερα, στα ακόλουθα θέματα: διαδικασίες πλήρως ψηφιακής αναγνώρισης, έκδοση ψηφιακών κοινοποιήσιμων και επαληθεύσιμων πιστοποιητικών, διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης επαληθεύσιμων πιστοποιητικών, το πιστοποιητικό αναγνώρισης στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα, στις 4 – 6 Δεκεμβρίου 2023.