ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-2Η 2023 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023) – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.
1 A/2754-2022 ΌΧΙ ΝΑΙ
2 4/5536-2022 ΝΑΙ ΝΑΙ
3 8225-2018 ΝΑΙ ΝΑΙ
4 Α/297-2021 ΌΧΙ ΝΑΙ
5 Α/2193-2022 ΝΑΙ ΝΑΙ
6 Α/4520-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
7 27661-2000 ΝΑΙ ΌΧΙ
8 Α/8303-2022 ΝΑΙ ΌΧΙ
9 Α/5585-2020 ΝΑΙ ΝΑΙ
10 Α/9793-2022 ΌΧΙ ΝΑΙ
11 39660-2004 ΝΑΙ ΝΑΙ
12 Α/3101-2023 ΝΑΙ ΌΧΙ
13 Α/9211-2022 ΝΑΙ ΌΧΙ
14 Α/2871-2023 ΝΑΙ ΌΧΙ
15 A/2462-2022 ΝΑΙ ΝΑΙ
16 Α/2191-2022 ΝΑΙ ΌΧΙ
17 Α/1055-2022 ΝΑΙ ΌΧΙ
18 Α/3618-2023 ΝΑΙ ΌΧΙ
19 6409-2019 ΌΧΙ ΝΑΙ
20 A/7135-2022 ΌΧΙ ΝΑΙ
21 Α/5902-2021 ΝΑΙ ΌΧΙ
22 40390-2004 ΌΧΙ ΝΑΙ
23 21577-2016 ΌΧΙ ΝΑΙ
24 Α/160-2022 ΌΧΙ ΝΑΙ
25 A/4692-2023 ΝΑΙ ΌΧΙ
26 20819-2017 ΌΧΙ ΝΑΙ
27 Α/6363-2023 ΌΧΙ ΝΑΙ
28 Α/6362-2023 ΌΧΙ ΝΑΙ
29 Α/6003-2023 ΌΧΙ ΝΑΙ
30 Α/4817-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
31 A/1229-2022 ΝΑΙ ΌΧΙ
32 Α/8233-2022 ΌΧΙ ΝΑΙ