ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-2Η 2023 (ΣΠΕΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΠΑΘ. ΚΑΙ ΧΕΙΡ. ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΘ/ΘΕΡΑΠ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
1 A/5257-2022 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
2 A/5537-2022 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
3 A/4807-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
4 Α/1526-2022 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
5 A/7506-2022 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
6 A/8313-2022 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
7 A/6402-2022 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
8 A/7917-2022 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
9 Α/1175-2022 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
10 A/3856-2023 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
11 A/2603-2022 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
12 A/2985-2022 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
13 A/4201-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
14 A/1800-2023 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
15 Α/4642-2021 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
16 A/8245-2022 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
17 17371/2013 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
18 Α/7938-2021 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
19 21480/2018 ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
20 Α/6651-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
21 A/9508-2022 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
22 A/78-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
23 Α/6093-2023 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ