ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023) – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 -ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΑΝΑΤΟΜΙΑ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ / ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ) / 25.09.2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ        ΒΑΘΜ%

A/4692-2023 36,8
A/1229-2022 30,8
4/5536-2022 30,53
8225-2018 17,47
Α/2193-2022 50,13
Α/4520-2023 23,73
27661-2000 11,07
Α/8303-2022 58,27
Α/5585-2020 29,47
39660-2004 30,93
Α/4817-2023 41,07
Α/3101-2023 64,8
Α/9211-2022 47,33
Α/2871-2023 49,87
A/2462-2022 12,8
Α/2191-2022 61,33
Α/1055-2022 59,87
Α/3618-2023 80,8
Α/5902-2021 31,6

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 -ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ) / 26.09.2023

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ        ΒΑΘΜ%

A/7135-2022 64,1
A/2754-2022 46,5
21577-2016 40,2
4/5536-2022 48,6
8225-2018 26,7
Α/297-2021 25,1
Α/6362-2023 12,1
Α/6363-2023 45,5
40390-2004 46,7
Α/2193-2022 57
Α/160-2023 50,6
20819-2017 27,3
Α/6003-2023 51,4
Α/5585-2020 31,9
Α/8233-2022 44,2
Α/9793-2022 64
39660-2004 33,4
Α/4817-2023 61,1
6406-2019 43,7
A/2462-2022 26,1