ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2011 – 1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις Iατρικής 2011 (1η Εξεταστική) θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 19-23 Σεπτεμβρίου.