ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΚΛ ΚΛΙΝ
1 A/2754-2022 ΝΑΙ
2 A/4692-2023 ΝΑΙ
3 A/1229-2022 ΝΑΙ
4 4/5536-2022 ΝΑΙ ΝΑΙ
5 Α/297-2021 ΝΑΙ ΝΑΙ
6 Α/6362-2023 ΝΑΙ
7 Α/6363-2023 ΝΑΙ
8 Α/940-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
9 27661-2000 ΝΑΙ
10 Α/6003-2023 ΝΑΙ
11 Α/5585-2020 ΝΑΙ ΝΑΙ
12 Α/8233-2022 ΝΑΙ ΝΑΙ
13 Α/992-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
14 Α/4817-2023 ΝΑΙ
15 Α/9807-2022 ΝΑΙ
16 Α/9211-2022 ΝΑΙ
17 Α/2871-2023 ΝΑΙ
18 Α/5902-2021 ΝΑΙ
19 Α/5338-2023 ΝΑΙ
20 Α/8446-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
21 Α/2221-2022 ΝΑΙ
22 Α/7468-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
23 Α/6182-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
24 Α/6045-2021 ΝΑΙ
25 Α/7163-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
26 Α/8546-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
27 Α/7089-2023 ΝΑΙ
28 Α/7979-2023 ΝΑΙ
29 Α/6735-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
30 Α/6889-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ
31 Α/16-2024 ΝΑΙ
32 Α/186-2024 ΝΑΙ
33 Α/7466-2023 ΝΑΙ ΝΑΙ