ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – 1Η ΕΞ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – 1Η ΕΞ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (25.01.2024)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ /100
A/4692-2023 41,20
Α/16-2024 12,80
4/5536-2022 39,20
8225/2018 18,13
Α/297-2021 23,20
Α/6363-2023 55,33
Α/940-2023 51,20
Α/7089-2023 29,87
Α/7466-2023 78,67
Α/7468-2023 72,80
Α/6003-2023 52,00
Α/6182-2023 32,40
Α/5585-2020 30,13
Α/6735-2023 25,07
Α/6889-2023 75,73
Α/8233-2022 32,00
Α/992-2023 45,20
Α/7163-2023 43,20
Α/4817-2023 40,93
Α/9807-2022 34,27
Α/9211-2022 54,67
Α/2871-2023 47,33
Α/8546-2023 71,33
Α/8446-2023 34,13
Α/5338-2023 44,80
Α/7979-2023 54,53