ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)- 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις ιατρικής και οδοντιατρικής 1Ης Εξεταστικής περιόδου 2023, με το νέο σύστημα εξέτασης και τη νέα τράπεζα θεμάτων, θα διεξαχθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2023. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις ακριβείς ημερομηνίες , τις δηλώσεις συμμετοχής και τις διαδικασίες θα δοθούν προσεχώς σε νέα ανακοίνωση.