ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – 2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις ιατρικής και οδοντιατρικής 2Ης Εξεταστικής περιόδου 2023, με το παλαιό σύστημα εξέτασης, θα διεξαχθούν κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ-2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023- ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

23,24,25 και 26 Οκτωβρίου 2023

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023- ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

31 Οκτωβρίου 2023 και 1,2, και 3 Νοεμβρίου 2023

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις δηλώσεις συμμετοχής και τις διαδικασίες θα δοθούν προσεχώς σε νέα ανακοίνωση.