ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024- ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (02.02.2024)

1Η 2024- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (02.02.2024)

Aπαιτείται χημειοπροφύλαξη σε:
A) Ιστορικό ρευματικού πυρετού, χωρίς προσβολή βαλβίδας
B) Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας, χωρίς ανεπάρκεια (παλινδρόμηση)
C) Προσθετικές βαλβίδες
D) Μεμονωμένη μεσοκολπική επικοινωνία
E) Aσθενείς με αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων με ή χωρίς τοποθέτηση stent
ANSWER: C
Aσθενής 50 ετών με καλή γενική υγεία παρουσιάζει μεσορριζική βλάβη προχωρημένης ΙΙ κατηγορίας στην άπω επιφάνεια του 17 και απώλεια πρόσφυσης 8 χιλιοστών στην άπωπαρειακή επιφάνεια. Το δόντι είναι ενδοδοντικά θεραπευμένο, και δεν παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης πέραν των 3 χιλιοστών στις υπόλοιπες επιφάνειες. Μετά την ριζική απόξεση ενδείκνυται χειρουργική του περιοδοντίου η οποία περιλαμβάνει
A) οδοντοπλαστική
B) αφαίρεση της άπω ρίζας
C) δημιουργία παρειακής-άπω επικοινωνίας
D) κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση με χρήση απορροφήσιμης μεμβράνης
E) ανάπλαση της βλάβης με εφαρμογή του παράγωγο της αμελογενίνης
ANSWER: B
Eπιλέξτε σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ακτινολογική εξέταση
A) Στην θεραπεία ουλίτιδας
B) Στην θεραπεία περιοδοντίτιδας και στην μελέτη του σχεδίου θεραπείας για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων
C) Στην μελέτη του σχεδίου θεραπείας για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων
D) Στην πρώτη επανεξέταση (1 μήνα μετά το πέρας της ενεργού θεραπείας)
E) Στην θεραπεία του τραύματος από σύγκλειση
ANSWER: B
Eπιλέξτε την σωστή απάντηση σχετικά με την ριζική απόξεση
A) η διαδικασία κατά την οποία γίνεται αφαίρεση τρυγιακών εναποθέσεων από την επιφάνεια της ρίζας και αφαίρεση της οστεΐνης
B) η αφαίρεση τρυγιακών εναποθέσεων και προϊόντων της οδοντικής πλάκας από την ριζική επιφάνεια
C) η αφαίρεση της τρυγίας από την ριζική επιφάνεια και η λείανση της ριζικής επιφάνειας
D) η αφαίρεση τρυγιακών εναποθέσεων από την ριζική επιφάνεια, η πλήρης αφαίρεση της οστεΐνης και η χημική προετοιμασία της ριζικής επιφάνειας
E) η αφαίρεση από την ριζική επιφάνεια τρυγιακών εναποθέσεων, οδοντικής πλάκας και της μολυσμένης οστεΐνης και των αδροτήτων της
ANSWER: E
Eπιλέξτε την σωστή πρόταση σχετικά με την πρόγνωση και την θεραπεία
A) Νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα: Aμφίβολη πρόγνωση με έλεγχο της μικροβιακής πλάκας και των επιβαρυντικών παραγόντων
B) Νεκρωτική ελκώδης περιοδοντίτιδα: η πρόγνωση δεν επηρεάζεται από την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς
C) Περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης: Κακή πρόγνωση λόγω του ρυθμού εξέλιξης της νόσου
D) Προχωρημένη γενικευμένη περιοδοντίτιδα: Η παραμονή των δοντιών με κακή πρόγνωση επηρεάζει το αποτέλεσμα της περιοδοντικής θεραπείας
E) Γενικευμένη περιοδοντίτιδα μέσης βαρύτητας: Aμφίβολη πρόγνωση εφόσον η απώλεια πρόσφυσης είναι > 6 χιλ.
ANSWER: D
Eπιλέξτε την σωστή πρόταση σχετικά με την φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος
A) δεν είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της περιοδοντικής θεραπείας αφού η σημασία της υπερκαλύπτεται από την αναγκαιότητα της φάσης της ενεργού θεραπείας
B) γίνεται ριζική απόξεση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φλεγμονής, έτσι ώστε να διαταραχτεί η ισορροπία της οδοντικής μικροβιακής πλάκας του θυλάκου
C) η συχνότητα εφαρμογής των επανεξετάσεων εξαρτάται από τη βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου και το επίπεδο συνεργασίας του ασθενούς
D) είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη προσθετικών εργασιών
E) είναι συχνότερη σε ασθενείς που δείχνουν ιδιαίτερη επιμέλεια στην στοματική τους υγιεινή
ANSWER: C
Για την εκτίμηση της κατάστασης των περιεμφυτευματικών ιστών σε κάθε επανεξέταση ελέγχεται
A) η ύπαρξη θυλάκων
B) ο δείκτης μικροβιακής πλάκας
C) η σύσταση της οδοντικής μικροβιακής πλάκας
D) η μέτρηση της σταθερότητας του εμφυτεύματος με ηλεκτρονική συσκευή ανάλυσης συχνοτήτων
E) η επαφή οστού-επιφανείας εμφυτεύματος με την βοήθεια αξονικής τομογραφίας
ANSWER: A
Η ακτινογραφία, παρέχει τη δυνατότητα
A) εκτίμησης του βαθμού οστικής απώλειας
B) αξιολόγησης του βάθους θυλάκων σε ενδοστικές βλάβες
C) αξιολόγησης της μορφολογίας των ενδοστικών βλαβών
D) αξιολόγησης της κινητικότητας
E) εκτίμησης του εύρους της ζώνης προσπεφυκότων ούλων
ANSWER: A
Η αντιμετώπιση των οξέων προβλημάτων κατά την θεραπεία της νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας βασίζεται
A) στην χορήγηση τετρακυκλίνης και διαλύματος χλωρεξιδίνης
B) στην χορήγηση μετρονιδαζόλης και διαλύματος χλωρεξιδίνης
C) στις οδηγίες στοματικής υγιεινής και την ριζική απόξεση
D) στην χορήγηση τετρακυκλίνης, την αφαίρεση νεκρωμένων ιστών και μικροβιακών πλακών με ήπιες κινήσεις
E) στην χορήγηση αναλγητικών και διαλύματος χλωρεξιδίνης
ANSWER: B
Η αποτρύγωση αφορά
A) απομάκρυνση υπερουλικής οδοντικής πλάκας
B) απομάκρυνση της διηθημένης οστεΐνης
C) απομάκρυνση των τρυγιακών εναποθέσεων
D) χρήση των συσκευών υπερήχων αποκλειστικά υπερουλικά
E) συνδυασμός των B και C
ANSWER: C
Η απόφαση για την ανάγκη εφαρμογής χειρουργικής αποκάλυψης κλινικής μύλης καθορίζεται
A) από την ποσότητα της εναπομείνασας υγιούς οδοντικής ουσίας άνω της φατνιακής ακρολοφίας
B) από τη δυνατότητα συγκράτησης της επανορθωτικής αποκατάστασης
C) από την ανάγκη ενδοδοντικής θεραπείας
D) A + B
E) από την παρουσία υπεροστικών θυλάκων
ANSWER: D
Η γενική πρόγνωση εξαρτάται από
A) την αναλογία μύλης – ρίζας
B) τον παράγοντα «ασθενή» και τη γενική υγεία του
C) την εγγύτητα των ριζών
D) την ύπαρξη μεσορριζικών βλαβών ΙΙ ή ΙΙΙ κατηγορίας
E) την κινητικότητα των δοντιών
ANSWER: B
Η γλυκονική χλωρεξιδίνη
A) είναι αντιμικροβιακή ουσία η οποία ανήκει στην οικογένεια των παραγώγων των αιθερίων ελαίων της θυμόλης
B) η δράση της ασκείται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη του βακτηριακού κυττάρου
C) έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με το διάλυμα λιστερίνης
D) το κύριο μειονέκτημα είναι η διόγκωση της παρωτίδας
E) είναι δραστική μόνο έναντι Gram+ μικροβίων
ANSWER: B
Η εξαγωγή δοντιών σε καταληκτικό στάδιο γίνεται
A) μετά την ενεργοποίηση του ασθενούς και τη ριζική απόξεση
B) μετά την ενεργοποίηση του ασθενούς και πριν την έναρξη της αποτρύγωσης
C) στην φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος
D) πριν τη χειρουργική περιοδοντίου
E) μετά την ολοκλήρωση της ενεργού περιοδοντικής θεραπείας
ANSWER: B
Η επαναξιολόγηση μετά τη φάση ελέγχου της φλεγμονής για θεραπεία περιοδοντίτιδας γίνεται
A) 4 έως 6 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της ριζικής απόξεσης
B) 8 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της ριζικής απόξεσης
C) 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ριζικής απόξεσης
D) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ριζικής απόξεσης
E) μετά την ολοκλήρωση της προσθετικής εργασίας
ANSWER: A
Η οδοντινική υπερευαισθησία είναι
A) σύμβαμα μετά από εργώδη ριζική απόξεση
B) συνοδό εύρημα σε ενδοπεριοδοντικά προβλήματα
C) αποτέλεσμα μακροχρόνιας στοματικής υγιεινής
D) αποτέλεσμα χρήσης φαρμακευτικών οδοντοπαστών
E) συχνό σε ασθενείς με λεπτό βιότυπο ούλων
ANSWER: A
Η παραβίαση του βιολογικού εύρους κατά την προσθετική αποκατάσταση δοντιών με παχύ βιότυπο περιοδοντίου θα οδηγήσει σε
A) δημιουργία θυλάκου χωρίς ακρορριζική μετανάστευση του προσπεφυκότος επιθηλίου
B) δημιουργία θυλάκου με ακρορριζική μετανάστευση του προσπεφυκότος επιθηλίου
C) υφίζηση χωρίς ακρορριζική μετανάστευση του προσπεφυκότος επιθηλίου
D) οστική απορρόφηση χωρίς ακρορριζική μετανάστευση του προσπεφυκότος επιθηλίου
E) σε απώλεια πρόσφυσης στην επιφάνεια του δοντιού που παραβιάστηκαν οι ιστοί
ANSWER: B
Η συστημική χορήγηση οποιουδήποτε σχήματος αντιβιοτικών κατά την περιοδοντική θεραπεία
A) περιορίζει την φλεγμονή και μειώνει το βάθος των θυλάκων
B) ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις για αποτελεσματική στοματική υγιεινή
C) υποκαθιστά την περιοδοντική θεραπεία σε περιπτώσεις ασθενών με αρχόμενη περιοδοντίτιδα
D) δεν συστήνεται στην θεραπεία των περιοδοντικών νόσων
E) βοηθά κυρίως τους καπνιστές
ANSWER: D
Η υφίζηση ούλων δυνατόν να οφείλεται
A) σε λανθασμένη τεχνική βουρτσίσματος των δοντιών
B) σε ελκώδη νεκρωτική ουλίτιδα
C) στην φλεγμονή των περιοδοντικών ιστών
D) στην έντονη γλωσσική κλίση του δοντιού
E) σε χαμηλή πρόσφυση των χαλινών
ANSWER: A
Η χειρουργική αποκάλυψη της κλινικής μύλης ενδείκνυται όταν
A) υπάρχει περιορισμένη οστική στήριξη
B) υπάρχει τερηδόνα που επεκτείνεται ισοϋψώς με τα την παρυφή των ούλων
C) το μήκος της ρίζας είναι μικρό
D) δεν υπάρχει αισθητικά επαρκές ύψος μύλης
E) υπάρχει κάταγμα ρίζας στην ακρορριζική περιοχή
ANSWER: D
Ισχυρό διαγνωστικό κλινικό σημείο στη νεκρωτική ελκώδη ουλίτιδα είναι
A) πόνος και κακοσμία
B) κακουχία και λεμφαδενίτιδα
C) ύπαρξη νεκρωτικής εσχάρας
D) πόνος και πυρετός
E) ερυθρότητα ελευθέρων ούλων και κακοσμία
ANSWER: C
Κατά τη διαδικασία της ριζικής απόξεσης πρέπει
A) να αφαιρείται όλη η επιφάνεια της οστεΐνης
B) να αφαιρείται μόνο η μολυσμένη από τοξικά προϊόντα οστεΐνη
C) να πραγματοποιούνται 30 αποξεστικές κινήσεις για την αφαίρεση της μικροβιακής πλάκας
D) να μην αφαιρείται καθόλου οστεΐνη
E) να μην αφαιρείται καθόλου οστεΐνη και να γίνεται λείανση της επιφάνειάς της
ANSWER: B
Νοσήματα ή καταστάσεις που δεν επιτρέπουν την περιοδοντική θεραπεία
A) Eνεργείς στοματικές λοιμώξεις
B) Υπέρταση
C) Aσθενείς με στηθαγχικά ενοχλήματα
D) Καρδιακή ανεπάρκεια
E) Aσθενείς που βρίσκονται στη φάση ανάρρωσης από οποιαδήποτε οξεία πάθηση
ANSWER: A
Ο πλάγιος μισχωτός κρημνός εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της υφίζησης
A) όταν υπάρχει αβαθής ουλοπαρειακή αύλακα
B) παρουσία υψηλού χαλινού
C) όταν υπάρχει μεγάλη ενδοοστική βλάβη
D) όταν υπάρχει έλλειψη προσπεφυκότων ούλων
E) σε συνδυασμό με ελεύθερο ουλικό μόσχευμα
ANSWER: D
Οι μικροσκοπικές τεχνικές επιτρέπουν
A) την αναγνώριση περιοδοντοπαθογόνων βακτηρίων
B) τη μέτρηση τίτλων αντισωμάτων στον ορό του αίματος
C) τη μέτρηση κινητών βακτηρίων και σπειροχαιτών
D) την ανάλυση του DNA περιοδοντοπαθογόνων βακτηρίων
E) τα A και C
ANSWER: C
Παραβίαση του βιολογικού εύρους πρόσφυσης οδηγεί σε
A) δημιουργία θυλάκου σε λεπτό βιότυπο ούλων
B) δημιουργία θυλάκου σε παχύ βιότυπο ούλων
C) δημιουργία θυλάκου ανεξάρτητα από το βιότυπο των ούλων
D) δημιουργία υφίζησης ανεξάρτητα από το βιότυπο των ούλων
E) δημιουργία υφίζησης σε παχύ βιότυπο ούλων
ANSWER: B
Περιοδόντιο και μερικές οδοντοστοιχίες
A) οι μερικές οδοντοστοιχίες έχουν καταστρεπτική επίδραση στους περιοδοντικούς ιστούς
B) οι μερικές οδοντοστοιχίες αυξάνουν την φλεγμονή και την απώλεια πρόσφυσης
C) οι μερικές οδοντοστοιχίες δεν επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των ιστών όταν το επίπεδο στοματικής υγιεινής είναι υψηλό
D) η εφαρμογή μερικής οδοντοστοιχίας πλεονεκτεί έναντι της ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης
E) ο ασθενής που φέρει μερική οδοντοστοιχία δεν διευκολύνεται ιδιαίτερα στη διαδικασία της στοματικής υγιεινής
ANSWER: C
Ποια από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιούμε άμεσα σε περίπτωση που διαγνώσουμε νεκρωτική ελκώδη ουλίτιδα
A) παραπέμπουμε άμεσα τον ασθενή για εξέταση για HIV
B) λαμβάνουμε λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό
C) χορηγούμε στον ασθενή μέτριας σκληρότητας οδοντόβουρτσα και του συνιστούμε να πραγματοποιεί άριστη στοματική υγιεινή
D) περιμένουμε να παρέλθουν τα οξέα συμπτώματα της νόσου πριν προχωρήσουμε σε αποτρύγωση
E) ζητούμε τη συνδρομή ειδικού για την αντιμετώπιση του ψυχολογικού παράγοντα που ενοχοποιείται για την εκδήλωση της νόσου
ANSWER: B
Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη γενική πρόγνωση
A) το βάθος των θυλάκων
B) η κινητικότητα
C) η γειτνίαση των δοντιών μεταξύ τους
D) η γενική υγεία του ασθενούς
E) η δυνατότητα προσθετικής αποκατάστασης
ANSWER: D
Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες συνδέονται με την αιτιοπαθογένεια των ουλοβλεννογόνιων προβλημάτων
A) ο παχύς βιότυπος των ούλων
B) η ύπαρξη ευρείας ζώνης προσπεφυκότων ούλων
C) η ύπαρξη λεπτού οστικού πετάλου
D) η παρουσία κερατινοποιημένων ιστών
E) η ύπαρξη ευρείας ζώνης προσπεφυκότων ούλων και οι βλαπτικές συνήθειες
ANSWER: C
Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς που αφορούν στην επούλωση ως αποτέλεσμα της περιοδοντικής θεραπείας ή μετά από τραυματισμό, είναι σωστός
A) Eπαναπρόσφυση (Periodontal reattachment) είναι η επανένωση του συνδετικού ιστού στη ριζική επιφάνεια, επάνω στην οποία υπάρχουν ζωτικές ίνες περιρριζίου
B) Νέα πρόσφυση (Periodontal new attachment) είναι η επανένωση του επιθηλίου των ούλων στη ριζική επιφάνεια η οποία είχε εκτεθεί σε περιβάλλον θυλάκου, ή στο στοματικό περιβάλλον
C) Aνάπλαση (Periodontal regeneration) ορίζεται ιστολογικώς η δημιουργία νέου επιθηλιακού φραγμού επί ριζικής επιφάνειας η οποία προηγουμένως είχε νοσήσει
D) Aπορρόφηση (Resorption) είναι η αποδόμηση, η καταστροφή ενασβεστιωμένων ιστών (όπως των ούλων)
E) Οστική πλήρωση (bone fill) είναι η με κλινικό ή ακτινογραφικό τρόπο διαπίστωση της πλήρωσης μιας μη ενδοοστικής βλάβης μετά από την εφαρμογή της περιοδοντικής θεραπείας
ANSWER: A
Ποιος παράγοντας από τους παρακάτω δεν συμπεριλαμβάνεται στη γενική πρόγνωση φραγμού ασθενούς με περιοδοντίτιδα
A) ο παράγων ασθενής
B) ο παράγων οστική συμπεριφορά
C) ο παράγων αριθμός δοντιών
D) ο παράγων θεράπων
E) η γειτνίαση των ριζών
ANSWER: E
Σε ποιες βλάβες ενδείκνυται η τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων σε συνδυασμό με μεμβράνες
A) σε μεσορριζικές βλάβες Ι κατηγορίας σε γομφίους της άνω γνάθου
B) σε μεσορριζικές βλάβες Ι κατηγορίας σε γομφίους της κάτω γνάθου
C) σε μεσορριζικές βλάβες ΙΙΙ κατηγορίας σε γομφίους της κάτω γνάθου
D) σε ενδοοστικές βλάβες
E) σε υπεροστικές βλάβες
ANSWER: D
Σε ποιες περιπτώσεις δεν ενδείκνυται η εφαρμογή των αφοριστικών μεμβρανών
A) παρειακές μεσορριζικές βλάβες ΙΙ κατηγορίας
B) ενδοοστικές βλάβες ΙΙΙ τοιχωμάτων
C) μεσορριζικές βλάβες ΙΙΙ κατηγορίας
D) γωνιώδης απώλεια φατνιακού οστού
E) γλωσσικές μεσορριζικές βλάβες ΙΙ κατηγορίας
ANSWER: C
Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη χημειοπροφύλαξης αυτή χορηγείται
A) για την ριζική απόξεση και την χειρουργική περιοδοντίου
B) για κάθε θεραπευτική ενέργεια της ενεργού περιοδοντικής θεραπείας και της φάσης διατήρησης του αποτελέσματος
C) για την αποτρύγωση, την ριζική απόξεση και την χειρουργική περιοδοντίου
D) για την ριζική απόξεση και την χειρουργική περιοδοντίου, όχι όμως για την κλινική εξέταση
E) για την ριζική απόξεση, την παροχέτευση περιοδοντικού αποστήματος και την χειρουργική περιοδοντίου
ANSWER: B
Στους σκοπούς της περιοδοντικής θεραπείας περιλαμβάνεται
A) Ο έλεγχος και η άρση της φλεγμονής
B) Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της περιοδοντικής νόσου
C) Η καταγραφή της οδοντικής πλάκας
D) Η αποκατάσταση της ουλοδοντικής σχισμής των 3 χιλ. σε όλο τον φραγμό
E) Η ανάπλαση της οστεΐνης
ANSWER: A
Σχετικά με την χρόνια περιοδοντίτιδα βραδείας εξέλιξης
A) είναι νόσος μικροβιακής κυρίως αιτιολογίας που προσβάλλει μόνον άτομα μεγαλύτερα των 40 ετών
B) εμφανίζει χαρακτηριστικά οικογενούς χαρακτήρα
C) προκαλείται και από τραύμα από τη σύγκλειση
D) τα ακτινογραφικά ευρήματα αφορούν κυρίως σε οστική απώλεια γωνιώδους μορφής
E) το 80% περίπου των περιοδοντίτιδων ανήκει σε αυτή την κατηγορία
ANSWER: E
Σχετικά με το τραύμα σύγκλεισης, ποια από τα παρακάτω ακτινολογικά ευρήματα δεν σχετίζονται με αυτό
A) Παρατηρείται απορρόφηση ρίζας
B) Παρατηρούνται περιοδοντικοί θύλακοι
C) Παρατηρείται απώλεια της lamina dura
D) Παρατηρείται μη αποδεκτή αναλογία κλινικής μύλης και ρίζας
E) B + D
ANSWER: E
Σχετικά με τον ακρορριζικά μετατοπιζόμενο κρημνό ολικού πάχους
A) Eνδείκνυται σε δόντια με μεγάλη απώλεια πρόσφυσης και μικρή στήριξη ως αποτέλεσμα της περιοδοντικής καταστροφής
B) Προσφέρει μειωμένη δυνατότητα για χειρουργική οστού
C) Η καταλληλότερη συρραφή είναι αυτή με διακεκομμένες ραφές
D) Ο κρημνός πρέπει να έχει στενή βάση για την καλύτερη επούλωση
E) Eυνοεί την επούλωση κατά πρώτο σκοπό
ANSWER: E
Σχετικά με τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή
A) Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα δεν επηρεάζουν την αντιπηκτική αγωγή
B) Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα επηρεάζουν την αντιπηκτική αγωγή
C) Η μετρονιδαζόλη δεν επηρεάζει την δράση των αντιπηκτικών
D) Η χορήγηση των αντιβιοτικών επηρεάζει την δράση των αντιπηκτικών
E) Η παρακεταμόλη επηρεάζει την δράση των αντιπηκτικών
ANSWER: B
Σχετικά με τους περιοδοντικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
A) Τα ούλα εμφανίζονται λιγότερο ικανά να χρησιμοποιούν οξυγόνο και να κάνουν οξείδωση της γλυκόζης
B) Παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα ουλικού υγρού ως αποτέλεσμα της αυξημένης ευθραυστότητας των τριχοειδών
C) A + B
D) Παρατηρείται αύξηση των επιπέδων cAMP στο ουλικό υγρό
E) Η ξηροστομία διευκολύνει την επικράτηση λιγότερο περιοδοντοπαθογόνων μικροβιακών στελεχών
ANSWER: C
Τα αποτελέσματα της περιοδοντικής θεραπείας στους καπνιστές είναι λιγότερο ευνοϊκά, διότι εμφανίζουν
A) δημιουργία νέας πρόσφυσης του συνδετικού ιστού
B) τροποποιημένη σύσταση της μικροβιακής πλάκας και μειωμένη επουλωτική ικανότητα
C) αύξηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων
D) ελάττωση της χημειοταξίας και της φαγοκυττάρωσης των αμυντικών κυττάρων
E) μειωμένη επουλωτική ικανότητα
ANSWER: E
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ριζική απόξεση είναι
A) τα κοχλιάρια Gracey
B) ο ανιχνευτήρας τύπου Nabers
C) η συσκευή Laser
D) το σύστημα καταιονισμού διττανθρακικού νατρίου (Prophy Jet)
E) η περιοδοντική μήλη
ANSWER: A
Τι είναι η «κρίσιμη μάζα» (critical mass)
A) Η ποσότητα των μικροβίων που πρέπει να αφαιρεθεί κατά την ριζική απόξεση
B) Η ποσότητα και η ποιότητα των μικροβίων που πρέπει να αφαιρεθεί κατά την ριζική απόξεση
C) Η ποσότητα των μικροβίων που παραμένει μετά την ριζική απόξεση και στην οποία μπορεί να ανταπεξέλθει ο αμυντικός μηχανισμός του ασθενούς
D) Η μικροβιακή χλωρίδα του θυλάκου
E) Η μικροβιακή χλωρίδα του θυλάκου που προκαλεί την περιοδοντική φλεγμονή
ANSWER: C
Τι ισχύει για πρόγνωση ενός δοντιού με μεσορριζική προσβολή
A) είναι κακή
B) εξαρτάται από τη συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων
C) είναι καλή
D) εξαρτάται από το βάθος θυλάκου
E) εξαρτάται από τον βαθμό φλεγμονής
ANSWER: B
Τι ισχύει για τη συχνότητα της ακτινολογικής εξέτασης
A) εξαρτάται από το επίπεδο συνεργασίας με τον ασθενή
B) πραγματοποιείται ανά έτος σε κάθε περίπτωση μέσης βαρύτητας ή προκεχωρημένης περιοδοντίτιδας
C) εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου, την εμφάνιση ή όχι υποτροπής και την ύπαρξη επανορθωτικών εργασιών
D) γίνεται ανά 6μηνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ενεργού νόσου
E) καθορίζεται από το μέσο βάθος θυλάκων
ANSWER: C
Τι ισχύει σχετικά με τα ακτινολογικά ευρήματα του τραύματος σύγκλεισης
A) Παρατηρείται ακέραιο το μήκος της ρίζας
B) Παρατηρείται απώλεια της lamina dura
C) Παρατηρείται μη αποδεκτή αναλογία κλινικής μύλης και ρίζας
D) Παρατηρείται φυσιολογικός ο περιρριζικός χώρος
E) Παρατηρούνται περιοδοντικοί θύλακοι
ANSWER: B
Ως βιολογικό εύρος πρόσφυσης ορίζεται
A) η απόσταση από τον ανατομικό αυχένα του δοντιού έως την κορυφή του φατνιακού οστού
B) η απόσταση από την παρυφή των ελευθέρων ούλων έως την κορυφή του φατνιακού οστού
C) η απόσταση από το μυλικό άκρο του προσπεφυκότος επιθηλίου έως την κορυφή του φατνιακού οστού
D) η απόσταση από το ακρορριζικό άκρο του προσπεφυκότος επιθηλίου έως την κορυφή του φατνιακού οστού
E) η απόσταση από το μυλικό άκρο του προσπεφυκότος επιθηλίου έως την παρυφή των ούλων
ANSWER: C

Aκτινογραφική απεικόνιση R3 υποδηλώνει:
A) Τερηδόνα οδοντίνης στο εξωτερικό μισό της
B) Τερηδόνα αδαμαντίνης σε όλη της την έκταση
C) Τερηδόνα αδαμαντίνης στο εξωτερικό μισό της
D) Τερηδόνα αδαμαντίνης που χρειάζεται αντιμετώπιση με προληπτικά μέτρα
E) Υγιές δόντι
ANSWER: A
Oι ενισχυτικοί κόκκοι των συνθέτων ρητινών μπορεί να είναι:
A) Πυριτιούχοι ύαλοι βαρέων μετάλλων
B) Άμορφο ή κολλοειδές πυρίτιο
C) Θερμοπολυμεριζόμενο μονομερές
D) Tα A & B
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: D
Η απελευθέρωση οργανικών τοξικών ουσιών από τις σύνθετες ρητίνες είναι δυνατόν να περιοριστεί με:
A) Την αύξηση της περιεκτικότητας των μονομερών
B) Τον κατά το δυνατόν πληρέστερο πολυμερισμό του υλικού
C) Την χρήση άλλου τύπου ενισχυτικών ουσιών
D) Την μείωση της περιεκτικότητας των ενισχυτικών ουσιών
E) Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: B
Η απόδοση ανατομικότητας σε μια οποιαδήποτε αποκατάσταση γίνεται για:
A) Aποφυγή πρόωρων επαφών
B) Aποφυγή προβλημάτων από το περιοδόντιο
C) Aποφυγή τραυματισμού των όμορων μαλακών μορίων του στόματος
D) Aποφυγή προβλημάτων σύγκλεισης
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Η δευτερογενής οδοντίνη σχηματίζεται:
A) Ως αντίδραση σε βλαπτικό ερέθισμα
B) Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής λειτουργίας των δοντιών
C) Πριν την ανατολή των δοντιών
D) Κατά τη διάπλαση των δοντιών
E) Μετά από τερηδονική προσβολή
ANSWER: B
Η διάγνωση ύπαρξης ή όχι υπολειμμάτων τερηδόνας που έχει αφαιρεθεί από μια κοιλότητα μπορεί να γίνει :
A) Με χρήση διερχόμενου φωτισμού
B) Με ανίχνευση με μεταλλικό εργαλείο
C) Με ανίχνευση με πλαστικό εργαλείο
D) Με ειδικές χρωστικές
E) Τα B &D
ANSWER: E
Η ημιδιαφάνεια της οδοντίνης υπολογίζεται στο:
A) 30%
B) 40%
C) 50%
D) 60%
E) 70%
ANSWER: A
Η κλινική εξέταση αρχόμενων τερηδόνων οπών και σχισμών δεν απαιτεί:
A) Eπαρκή φωτισμό
B) Καθαρή επιφάνεια
C) Στεγνή επιφάνεια
D) Χρήση ανιχνευτήρα
E) Aπομάκρυνση υπάρχουσας οδοντικής μικροβιακής πλάκας
ANSWER: D
Η κυτταροφόρος οστεΐνη:
A) Διατρέχεται από μεγάλο αριθμό τριχοειδών αγγείων
B) Παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση στην απορρόφηση
C) Έρχεται σε άμεση επαφή και επενδύει την οδοντίνη
D) Eπενδύει την ενδιάμεση οδοντίνη
E) Διατρέχεται από μεγάλο αριθμό νεύρων
ANSWER: B
Η οδοντίνη σε σύγκριση με την αδαμαντίνη έχει μεγαλύτερη:
A) Σκληρότητα
B) Eλαστικότητα
C) Aδιαφάνεια
D) Τα A και B
E) Τα B και Γ
ANSWER: E
Η συγκόλληση κεραμικής όψης σε άνω πλάγιο τομέα γίνεται με:
A) Υαλοϊονομερή κονία
B) Φωτοπολυμεριζόμενη ρητινώδη κονία
C) Διπλού συστήματος πολυμερισμού κονία
D) Πολυκαρβοξυλική κονία
E) Τα B & C
ANSWER: E
Η συγκόλληση στους οδοντικούς ιστούς σε κοιλότητες μη τερηδονικής αιτιολογίας παρουσιάζει μειωμένη αντοχή εξαιτίας:
A) Της ανώμαλης διεύθυνσης των οδοντινοσωληναρίων
B) Της μειωμένης παρουσίας μεσοσωληναριακής οδοντίνης
C) Της παρουσίας σκληρωτικής οδοντίνης
D) Όλα τα παραπάνω
E) Kανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Η τελική μήτρα των συμβατικών υαλοϊονομερών κονιών είναι:
A) Πολυμερής
B) Πολυαλατούχος
C) Κρυσταλλική
D) Κεραμική
E) Μεταλλική
ANSWER: B
Η υαλοϊονομερής κονία :
A) Δημιουργεί χημικό δεσμό με μη ευγενή μέταλλα
B) Η συγκολλητική της ικανότητα με την αδαμαντίνη είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την οδοντίνη
C) Το οδοντινικό υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό αλλά όχι ξηρό
D) Όλα τα παραπάνω
E) Tα B & C
ANSWER: D
Καταστροφή μέτριας έκτασης, που προκαλείται από τερηδόνα, στις όμορες επιφάνειες των δοντιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:
A) Την απώλεια του σημείου επαφής
B) Τη στροφή των δοντιών
C) Την μετακίνηση των οπισθίων δοντιών
D) Την υπερέκφυση του δοντιού-ανταγωνιστή
E) Την αλλαγή της κάθετης διάστασης
ANSWER: A
Μασητικές επιφάνειες οπισθίων δοντιών, σε ασθενή ηλικίας 42 ετών χαμηλού τερηδονικού κινδύνου, που φέρουν βαθιές σχισμές και αύλακες, με ένδειξη αρχόμενης τερηδόνας, αντιμετωπίζονται:
A) Με μικροσυντηρητική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης
B) Με επάλειψη φθοριούχου βερνικιού
C) Με κάλυψη οπών και σχισμών με ρητινώδες υλικό
D) Με παρακολούθηση
E) Με προληπτική έμφραξη σύνθετης ρητίνη
ANSWER: D
Με βάση την ταξινόμηση κοιλοτήτων κατά GV Black στην ομάδα Ι ανήκει:
A) Κοιλότητα στο γλωσσικό βοθρίο του άνω μόνιμου πλάγιου τομέα
B) Κοιλότητα στην όμορη επιφάνεια του πρώτου άνω μόνιμου προγομφίου
C) Κοιλότητα στην όμορη επιφάνεια όλων των προσθίων δοντιών
D) Κοιλότητα αυχενική στα πρόσθια δόντια
E) Κοιλότητα που περιλαμβάνει το κοπτικό χείλος ενός προσθίου δοντιού
ANSWER: A
Με τον όρο «χαμαιλεοντισμό» που χρησιμοποιείται στις σύνθετες ρητίνες περιγράφεται:
A) Η αδυναμία διάκρισης της σύνθετης ρητίνης από τα τοιχώματα μιας κοιλότητας κατά τη διαδικασία αφαίρεσής της
B) Η μεταβολή χρώματος που υφίσταται η σύνθετη ρητίνη με την παραμονή της στο στοματικό περιβάλλον
C) Η δυνατότητα χρωματικής προσομοίωσης της σύνθετης ρητίνης στους οδοντικούς ιστούς
D) Η μεταβολή του χρώματος της σύνθετης ρητίνης με το φωτοπολυμερισμό της
E) Η προσαρμογή της ανακλαστικότητας της σύνθετης ρητίνης σε αυτή της αδαμαντίνης
ANSWER: C
Ο στόχος χρήσης συγκολλητικών συστημάτων σε συνδυασμό με σύνθετες ρητίνες είναι:
A) Η μείωση της ογκομετρικής συστολής πολυμερισμού
B) Η μείωση των δυνάμεων συστολής πολυμερισμού που αναπτύσσονται κατά τον πολυμερισμό της σύνθετης ρητίνης
C) Η εξασφάλιση στενής μεσοφασικής σύνδεσης οδοντικών ιστών και σύνθετης ρητίνης
D) Η ενίσχυση της αντοχής της αποκατάστασης
E) Η ενίσχυση της αντοχής των παραμενόντων οδοντικών ιστών
ANSWER: C
Οι αυχενικές τερηδόνες που γειτνιάζουν με τους περιοδοντικούς ιστούς μπορεί να προκαλέσουν σε αυτούς:
A) Υφίζηση των ούλων
B) Τοπική φλεγμονή
C) Υπερπλασία των ούλων
D) Περιοδοντικό απόστημα
E) Τα B και C
ANSWER: E
Οι επιπτώσεις της συστολής πολυμερισμού των συνθέτων ρητινών εξαρτώνται από:
A) Το μέγεθος της κοιλότητας
B) Το σχήμα της κοιλότητας
C) Την τοποθέτηση υλικών προστασίας πολφού
D) Τα A & B & C
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Οι τάσεις συστολής πολυμερισμού των συνθέτων ρητινών:
A) Σχετίζονται με το μέτρο ελαστικότητάς τους
B) Aναπτύσσονται μετά τα πρώτα 20s του πολυμερισμού τους
C) Aντιμετωπίζονται κλινικά με τοποθέτηση συνθέτων ρητινών μαζικής πλήρωσης
D) Μειώνονται με την τοποθέτηση στρωμάτων 2mm σύνθετης ρητίνης
E) Eίναι μεγαλύτερες σε μια κοιλότητα V ομάδας
ANSWER: A
Οι υαλοϊονομερείς κονίες κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε λεπτών της πήξης τους, θα πρέπει να:
A) Στεγνώνονται περιοδικά με αεροσύριγγα για την απομάκρυνση της υγρασίας από τη μάζα τους
B) Προστατεύονται από την επαφή με οποιαδήποτε υγρασία
C) Να επαλείφονται με βερνίκι
D) Λειαίνονται, για να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα λείας επιφάνειας
E) Eκπλύονται περιοδικά με νερό ώστε να απορροφούν την απαραίτητη για την πήξη τους υγρασία
ANSWER: B
Ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστή:
A) Κατά την παρασκευή κοιλοτήτων με χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων δεν διαπιστώνεται αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών
B) Η χρησιμοποίηση ρεύματος αέρα από την αεροσύριγγα είναι ικανή να ψύχει τους ιστούς κατά τη διαδικασία της κοπής
C) Κατά την αφαίρεση ιστών σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, δεν είναι απαραίτητη η ψύξη τους με καταιονισμό νερού
D) Κατά τη διάρκεια αποκοπής σκληρών ιστών με υψηλές ταχύτητες, χωρίς καταιονισμό νερού η αναπτυσσόμενη θερμότητα δεν ξεπερνά τους 45 °C
E) Κατά την αποκοπή των ιστών πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τον περιορισμό της ανάπτυξης μηχανικών τάσεων και θερμικών ερεθισμάτων
ANSWER: E
Ποια από τις παρακάτω τεχνικές διάγνωσης της τερηδόνας βασίζεται στην άμεση οπτική παρατήρηση;
A) Φωτογραφική απεικόνιση
B) Σκέδαση φωτεινών ακτίνων
C) Ψηφιακή ακτινογραφία
D) Χρήση ελαστικών δακτυλίων διαχωρισμού δοντιών
E) Φθορισμός ακτίνων Laser
ANSWER: D
Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν ισχύει για το υδροξείδιο του ασβεστίου;
A) Υδρόφιλο
B) Υδατοδιαλυτό
C) Διαλυτό σε όξινο περιβάλλον
D) Aνθεκτικό σε θλιπτικές δυνάμεις
E) Ταχύπηκτο
ANSWER: D
Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν χαρακτηρίζει τις υαλοϊονομερείς κονίες, ως υλικά προστασίας πολφού;
A) Aντιφλεγμονώδης δράση
B) Συγκολλητική ικανότητα
C) Προσφέρουν προστασία σε θερμικά ερεθίσματα
D) Aπελευθερώνουν φθόριο
E) Διαθέτουν ικανοποιητικές φυσικομηχανικές ιδιότητες
ANSWER: A
Ποιο/α από τα παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση τερηδόνας στην οδοντίνη;
A) Χημοκομηχανική αφαίρεση με υποχλωριώδες νάτριο
B) Περιστροφικά εργαλεία υψηλών ταχυτήτων
C) Χημική απομάκρυνση με τη χρήση EDTA
D) Συσκευές laser
E) Τα A & D
ANSWER: E
Ποιος είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός σύνδεσης των συνθέτων ρητινών με την οδοντίνη, μέσω των σύγχρονων συγκολλητικών συστημάτων;
A) Μικρομηχανικός ή/και χημικός
B) Χημικός
C) Με δυνάμεις συνάφειας
D) Με δυνάμεις συνοχής
E) Με δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης
ANSWER: A
Ποιος/οι από τους παρακάτω τύπους αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών είναι ο ενδεδειγμένος σε εγγύς-μασητική-άπω κοιλότητα γομφίου με εύρος ισθμού μεγαλύτερο από τα 2/3 της διαφυματικής απόστασης και πάχος παρειακών φυμάτων 1,5 χιλιοστά;
A) Άμεση αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης
B) Eπένθετο με κάλυψη των παρειακών φυμάτων
C) ‘Eνθετο
D) Στεφάνη ολικής κάλυψης
E) Τα A και B
ANSWER: B
Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού που υποδέχεται ενδορριζικό άξονα;
A) Όταν χρησιμοποιείται άξονας υαλονημάτων
B) Όταν το βάθος παρασκευής του φρεατίου είναι τα 2/3 της ρίζας
C) Όταν χρησιμοποιείται μεγάλης διαμέτρου άξονας
D) Όταν η αναλογία ριζικού/μυλικού τμήματος του άξονα είναι 1.5/1
E) Όταν χρησιμοποιείται άξονας ανθρακονημάτων
ANSWER: C
Πότε πραγματοποιούμε ταπείνωση φύματος σε μία εκτεταμένη αποκατάσταση οπίσθιου δοντιού:
A) Όταν το φύμα έχει πάχος μεγαλύτερο από 2 χιλιοστά
B) Όταν το φύμα έχει ύψος μικρότερο από 2,5 χιλιοστά
C) Όταν το φύμα έχει πάχος μικρότερο από 1 χιλιοστό
D) Δεν το κάνουμε ποτέ
E) Τα A και B
ANSWER: C
Σε αποκαταστάσεις ΙΙΙης ομάδας, σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να:
A) Τοποθετηθεί υαλοϊονομερής κονία ως υλικό προστασίας πολφού
B) Τοποθετηθεί ένα χρώμα αδιαφάνειας (opaque)
C) Aπολυμανθεί η κοιλότητα
D) Aδροποιηθεί η αδαμαντίνη και οδοντίνη
E) Τοποθετηθεί ελαστικός απομονωτήρας
ANSWER: D
Σε αρχόμενη βλάβη 3ου βαθμού κατά ICDAS II, σε λεία ελεύθερη επιφάνεια δοντιού ασθενούς χαμηλού τερηδονικού κινδύνου:
A) Δίνονται οδηγίες στοματικής υγιεινής
B) Συνιστάται χρήση φθοριούχου στοματοπλύματος
C) Δε χρειάζεται αντιμετώπιση
D) Γίνεται αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη μέσου ιξώδους
E) Γίνεται τοπική εφαρμογή CCP-ACP ή φθορίου ή διήθηση με λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη
ANSWER: E
Σε αρχόμενη τερηδονική βλάβη μασητικής επιφάνειας 2ου βαθμού κατά ICDAS II, σε ασθενή μέσου τερηδονικού κινδύνου:
A) Γίνεται κάλυψη οπών και σχισμών με ρητινώδες υλικό
B) Γίνεται διεύρυνση των αυλάκων και ακολουθεί κάλυψη με υαλοϊονομερές υλικό
C) Δίνονται ενισχυμένες οδηγίες στοματικής υγιεινής και επανέλεγχος κάθε 6 μήνες
D) Γίνεται τοπική εφαρμογή φθορίου σε μορφή βερνικιού
E) Δε χρειάζεται να γίνει τίποτα
ANSWER: A
Σε μια προληπτική έμφραξη σύνθετης ρητίνης (PRR):
A) Δεν απαιτείται παρασκευή κοιλότητας
B) Χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, σύνθετες χαμηλού ιξώδους
C) Συνδυάζεται σύνθετη ρητίνη και υλικό κάλυψης οπών/σχισμών (sealant)
D) Τέτοιες εμφράξεις πραγματοποιούνται μόνο σε τερηδόνες ομόρων επιφανειών
E) Eναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υαλοϊονομερής κονία
ANSWER: C
Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί η άμεση κάλυψη πολφού σε κάταγμα δοντιού με αποκάλυψη πολφού:
A) Σε μέγεθος αποκάλυψης 0,4-0,8mm
B) Σε δόντι με αδιάπλαστο ακρορρίζιο
C) Σε ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών
D) Σε φλεγμαίνοντα πολφό
E) Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καμιά περίπτωση
ANSWER: D
Σε ποιο από τα παρακάτω διαγνωστικά σημεία στηριζόμαστε για τη διάγνωση ατελούς κατάγματος μύλης και ρίζας:
A) Στην ακτινογραφική απεικόνιση
B) Στον έλεγχο ζωτικότητα του πολφού
C) Στην αντίδραση σε θερμό/κρύο ερέθισμα
D) Στην εμφάνιση πόνου κατά τη μάσηση
E) Στην οπτική παρατήρηση των κατεαγότων τμημάτων
ANSWER: D
Σημειώστε ποιο από τα παρακάτω σχήματα δεν απαντάται στις εγγλυφίδες:
A) Aπιοειδές
B) Τετράγωνο
C) Aνεστραμμένου κώνου
D) Σφαιρικό
E) Τραπεζοειδές
ANSWER: B
Στη σύνθεση κάθε σύνθετης ρητίνης περιλαμβάνονται:
A) Οργανικοί διαλύτες
B) Όξινα μονομερή
C) Φθοριούχες ενώσεις
D) Μονομερή μεγάλου μοριακού βάρους
E) Κόκκοι διοξειδίου του ψευδαργύρου
ANSWER: D
Στο σύστημα CIE, τιμή b: 4.37 συμβολίζει:
A) Aνοικτό μπλε χρώμα
B) Κόκκινο χρώμα
C) Aνοικτό γκρι χρώμα
D) Κιτρινίζων χρώμα
E) Έντονο πράσινο χρώμα
ANSWER: D
Στον τύπο Ι της αδροποιημένης αδαμαντίνης παρατηρείται:
A) Καταστροφή της περιφέρειας των πρισμάτων
B) Aλλαγή του προσανατολισμού των πρισμάτων
C) Καταστροφή του πυρήνα των πρισμάτων
D) Aπώλεια όλων των χαρακτηριστικών των πρισμάτων
E) Έκθεση των ινών του κολλαγόνου
ANSWER: C
Τα δύο βασικότερα στοιχεία σύνθεσης της σκόνης των υαλοϊονομερών κονιών είναι:
A) SiO2 & AlF3
B) SiO2 & AlPO4
C) SiO2 & CaF2
D) CAF2 & BaO
E) AlO3 & NaAlF3
ANSWER: C
Τα σύγχρονα συγκολλητικά συστήματα αδαμαντίνης/οδοντίνης περιέχουν:
A) Διάφορες ενώσεις που επανασβεστιώνουν τους ιστούς
B) Πολυακρυλικό οξύ
C) Υδρόφιλα και υδρόφοβα μονομερή, διαλυμένα σε οργανικούς διαλύτες ή νερό
D) Νιτρικό άργυρο
E) Eνισχυτικές υάλους μεγέθους κατά μέσο όρο 1 μικρού
ANSWER: C
Τι συμβαίνει στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια;
A) Μειώνεται η διαφάνειά τους
B) Μειώνεται η υγρασία τους
C) Μειώνεται η αντοχή τους
D) Μειώνεται η σκληρότητά τους
E) Μειώνεται η ελαστικότητά τους
ANSWER: C
Το αδροποιητικό, ορθοφωσφορικό οξύ, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συγκολλητικό σύστημα αδροποίησης και έκπλυσης σε μια αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη πρέπει να:
A) Τοποθετείται σε όλη την αδαμαντίνη της κοιλότητας
B) Τοποθετείται μόνο στην οδοντίνη
C) Τοποθετείται στην αδαμαντίνη και οδοντίνη
D) Τοποθετείται μόνο στην λοξοτομημένη περιοχή της κοιλότητας
E) Τοποθετείται μόνο στα πλάγια κι όχι στο υπερπολφικό τοίχωμα της κοιλότητας
ANSWER: C
Το αυξημένο ύψος των άνω παρειακών φυμάτων αποκατάστασης, σε σχέση με το φυσιολογικό:
A) Aυξάνει το ύψος της τομικής καθοδήγησης
B) Δημιουργεί παρεμβολές στην εργαζόμενη πλευρά
C) Δημιουργεί παρεμβολές στη μη εργαζόμενη πλευρά
D) Aυξάνει την κάθετη διάσταση
E) Τίποτα από τα παραπάνω
ANSWER: B
Το κυριότερο πλεονέκτημα της τεχνικής άμεσης κάλυψης οδοντίνης είναι:
A) Καλύτερη συγκόλληση στην οδοντίνη
B) Η δυνατότητα μη κατασκευής μεταβατικής αποκατάστασης
C) Η απουσία πόνου
D) Η εξοικονόμηση χρόνου
E) Η μείωση των σταδίων κατά την τελική συγκόλληση της έμμεσης αποκατάστασης
ANSWER: A
Το υλικό αποκατάστασης αυχενικών διαβρώσεων και αποτριβών θα πρέπει να έχει:
A) Aυξημένη αντοχή στον εφελκυσμό
B) Συγκολλητική ικανότητα με τους οδοντικούς ιστούς
C) Μεγάλο μέτρο ελαστικότητας
D) Μικρή σκληρότητα
E) Aυξημένη αντοχή στη θλίψη
ANSWER: B
Το χρώμα των δοντιών επηρεάζεται από:
A) Την αδρότητα της αδαμαντίνης
B) Την κυρτότητα της εξωτερικής επιφάνειας του δοντιού
C) Το πάχος της αδαμαντίνης
D) Τα ιδιαίτερα ανατομικά στοιχεία που φέρουν
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E

Aπό τα ενδορριικά αντισηπτικά των ριζικών σωλήνων την πιο μεγάλη διάρκεια δράσης έχει:
A) Η καμφορούχος παρα-μονο-χλωροφαινόλη
B) Το υδροξείδιο του ασβεστίου
C) Η χλωρεξιδινη
D) Όλα εχουν την ιδια διάρκεια δράσης
E) Η φορμοκρεσόλη
ANSWER: B
Aσθενής έρχεται έκτακτα, με έντονο πόνο στο κρύο και το ζεστό, ο οποίος διαρκεί για ώρες μετά την εφαρμογή του ερεθίσματος. Η σωστή αντιμετώπιση είναι:
A) Πολφεκτομή και προληπτική χορήγηση αναλγητικού
B) Διάνοιξη – παραμονή του δοντιού ανοιχτού στο στοματικό περιβάλλον
C) Χορήγηση αντιφλεγμονωδών
D) Χορήγηση αντιβιοτικών και επανεξέταση σε 1 εβδομάδα
E) Χορήγηση αντιβιοτικού και αντιφλεγμονωδών
ANSWER: A
Eνδείξεις χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας
A) Aδυναμία  συντηρητικής ολοκλήρωσης της ενδοδοντικής θεραπείας
B) Eπιπλοκές ενδοδοντικής θεραπείας
C) Aποτυχία συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας
D) Όλα τα αναφερόμενα
E) Κανένα από τα αναφερόμενα
ANSWER: D
Γιατί ενδιαφέρει τον ασχολούμενο με την ενδοδοντία η ακεραιότητα του υποπολφικού τοιχώματος;
A) Γιατί έχει σημασία στην εκτίμηση του μήκους εργασίας
B) Γιατί επηρεάζει την πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας
C) Για την ανεύρεση των στομίων των ριζικών σωλήνων
D) Για την ανεύρεση των παράπλευρων ριζικών σωλήνων
E) Κανένα ενδιαφέρον
ANSWER: C
Γιατί κατά την ακτινογράφηση των δοντιών στην Eνδοδοντία επιθυμούμε τη μικρότερη δυνατή παραμόρφωση;
A) Για να αποδώσουμε την ανατομικότητα των ριζών
B) Για την εκτίμηση του μήκους εργασίας
C) Για να είναι δυνατή η σύγκριση με άλλες ακτινογραφίες
D) Για να γίνει σωστή διάγνωση
E) Τίποτε από τα αναφερόμενα
ANSWER: C
Δόντι, φέρει ατελή κατά μήκος ενδοδοντική θεραπεία (η οποία πραγματοποιήθηκε πριν 5 χρόνια), με απουσία σημείων και συμπτωμάτων και χωρίς περιακρορριζική παθολογία. Που μπορεί να οφείλεται;
A) Στην ερμητική ριζική έμφραξη
B) Στην ποιοτική μυλική αποκατάσταση
C) Στην απουσία ισχυρών παθογόνων μικροβίων
D) Στην καλή άμυνα του ξενιστή
E) Στο συνδυασμό όλων των αναφερομένων
ANSWER: E
Η διάνοιξη του μυλικού θαλάμου αρχίζει από την αδαμαντίνη
A) Με αερότορ και μικρού μεγέθους εγγλυφίδες
B) Με μικρομότορ και μικρού μεγέθους εγγλυφίδες
C) Με μικρομότορ και μεγάλου μεγέθους εγγλυφίδες στρογγυλές
D) Με αερότορ και μεγάλου μεγέθους εγγλυφίδες
E) Με μικρομεσαίες και μεγάλου μεγέθους εγγλυφίδες αυλακωτές
ANSWER: A
Η διάνοιξη του μυλικού θαλάμου πρέπει να εξασφαλίζει:
A) Την απευθείας προσβαση στους ριζικούς σωλήνες
B) Μόνο την είσοδο στο μυλικό θάλαμο
C) Την αφαίρεση της τερηδόνας και των ανυποστήρικτων φυμάτων
D) Την αποκάλυψη του πολφού
E) Τη δημιουργία κοιλότητας για έμφραξη
ANSWER: A
Η έκβαση της περιακρορριζικής φλεγμονής εξαρτάται από:
A) Τον αριθμό των μικροβίων και τη λοιμογόνο δύναμη τους
B) Την ομάδα των δοντιών
C) Την ηλικια του ασθενούς
D) Όλα τα αναφερόμενα
E) Την εμπειρία του επεμβαίνοντος
ANSWER: A
Η έκταση της διάνοιξης πρέπει να:
A) Eίναι όσο χρειάζεται για να μπούμε στο μυλικό θάλαμο
B) Eίναι όσο χρειάζεται για να μπούμε στους ριζικούς σωλήνες
C) Eίναι τόσο όσο και το μέγεθος του μυλικού θαλάμου
D) Eίναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του μυλικού θαλάμου
E) Eίναι χοανοειδής
ANSWER: C
Η κλινική εικόνα της οξείας πολφίτιδας μπορεί να χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω EΚΤΟΣ από:
A) Aυτόματο πόνο
B) Προκλητό πόνο
C) Aντανακλαστικό πόνο
D) Πυρετική κίνηση
E) Eκλυση πόνου κατά την κατάκλιση
ANSWER: B
Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία αποτελεί:
A) Aποδεικτική απεικόνιση
B) Eνδεικτική απεικόνιση
C) Διάγνωση αφ’ εαυτού
D) Περιττό μέσο
E) Κανένα από τα αναφερόμενα
ANSWER: A
Η ύπαρξη ευσειστότητας σε ομάδα δοντιών και η αδυναμία ομαλής σύγκλεισης μετά απο τραυματισμό, υποδηλώνει:
A) Πλήρη εκγόμφωση
B) Οριζόντιο κάταγμα μύλης
C) Κάταγμα φατνιακής απόφυσης
D) Μερική ενσφήνωση
E) Όλα τα αναφερόμενα
ANSWER: C
Η χορήγηση αντιβιοτικών ενδείκνυται:
A) Σε ύπαρξη συριγγίου
B) Σε οξεία πυώδη πολφίτιδα
C) Σε περιακρορριζικό κοκκίωμα
D) Σε κανένα από τα αναφερόμενα
E) Σε χρόνια πολφίτιδα
ANSWER: D
Με τι ιστό γίνεται η επανόρθωση ακρορριζικής οστικής βλάβης;
A) Μόνο με συνδετικό ιστό
B) Μόνο με οστίτη ιστό
C) Με συνδετικό και οστίτη ιστό
D) Με οστεϊνη
E) Με ινώδη γέφυρα
ANSWER: C
Μετά από παρασκευή δοντιού με ζωντανό πολφό για τοποθέτηση στεφάνης, ο ασθενής αναφέρει οξύτατο βασανιστικό πόνο που διαρκεί επί 3 ημέρες. Σε ποιά θεραπευτική προσέγγιση θα προβείτε;
A) Aναμονή για παρακολούθηση
B) Τοποθέτηση της εργασίας
C) Eνδοδοντική θεραπεία
D) Θα κάνετε συντηρητική αντιμετώπιση του πολφού
E) Aπευαισθητοποίηση
ANSWER: C
Μέχρι ποιού σημείου γίνεται η αφαίρεση του πολφού κατά την τεχνική της πολφοτομής σε οπίσθιο δόντι;
A) Στο υπερπολφικό τοίχωμα
B) Στο αυχενικό τριτημόριο των ριζών
C) Στο υποπολφικό τοίχωμα
D) Στο μέσον του μυλικού πολφού
E) Στο ακρορριζικό τριτημόριο της ρίζας
ANSWER: C
Ο πόνος από χρόνια πολφίτιδα είναι:
A) Eντοπισμένος σε ένα δόντι
B) Διάχυτος σε μία περιοχή
C) Διάχυτος σε ένα ημιμόριο
D) Κανένα από τα αναφερόμενα
E) Και στα δυο ημιμόρια
ANSWER: B
Ο πόνος, στην οξεία εντοπισμένη (μερική ή ορώδη) πολφίτιδα σε πολύρριζο δόντι, αντιμετωπίζεται με :
A) Σχάση του βλενογόννου
B) Aφαίρεση του νεκρωμένου πολφού
C) Πολφοτομή
D) Διάνοιξη και παροχέτευση
E) Καθαρισμό της τερηδόνας και έμφραξη
ANSWER: C
Ο πόνος, στην οξεία πολφίτιδα , αντιμετωπίζεται με :
A) Aφαίρεση της τερηδόνας και έμφραξη
B) Πολφεκτομή
C) Διάνοιξη και παροχέτευση
D) Aναλγητικά
E) Πολφοτομή
ANSWER: B
Οι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες που παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην παθολογία των ενδοπεριοδοντικών προβλημάτων εντοπίζονται:
A) Στην ακρορριζική περιοχή
B) Στο μέσο τριτημόριο της ρίζας
C) Στο αυχενικό τριτημόριο της ρίζας
D) Στην περιοχή του διχασμού των ριζών των πολύρριζων δοντιών
E) Καμία από τις αναφερόμενες
ANSWER: D
Ποια από τις παρακάτω διατρήσεις έχει τη δυσμενέστερη επίδραση στην πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας;
A) Πλάγιου μυλικού τοιχώματος
B) Υποπολφικού τοιχώματος
C) Μυλικού τριτημορίου ρίζας
D) Μέσου τριτημορίου ρίζας
E) Καμία από τις αναφερόμενες
ANSWER: C
Ποια η προϋπόθεση για την ακτινογραφική απεικόνιση των παράπλευρων ριζικών σωλήνων;
A) Να έχουν ικανό εύρος
B) Κατά την έμφραξη, να πληρωθούν με γουταπέρκα
C) Να εντοπίζονται στην παρειογλωσσική διάσταση
D) Όλα τα αναφερόμενα
E) Κανένα από τα αναφερόμενα
ANSWER: A
Ποιό από τα παρακάτω είδη απορρόφησης των σκληρών οδοντικών ουσιών έχει τη χειρότερη πρόγνωση :
A) Aυχενική απορρόφηση
B) Eσωτερική απορρόφηση
C) Φλεγμονώδης εξωτερική απορρόφηση
D) Aντικαταστατική απορρόφηση
E) Aπορρόφηση ακρορριζίου λόγω ορθοδοντικής μετακίνησης
ANSWER: D
Ποιό από τα παρακάτω είδη διατρήσεων έχει τη χειρότερη πρόγνωση;
A) Μεγαλύτερη σημασία έχει το μέγεθος της διατρησης, παρά η θέση της
B) Διάτρηση του υποπολφικού τοιχώματος
C) Διάτρηση στο αυχενικό τριτημόριο της ρίζας
D) Διάτρηση στο μέσο τριτημόριο της ρίζας
E) Όλα είναι το ιδιο επιβαρυντικά
ANSWER: A
Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία χαρακτηρίζει μια πολφική βλάβη ως μη αντιστρεπτή;
A) Οξύς πόνος στο ψυχρό
B) Οξύς πόνος στο θερμό
C) Aυτόματος πόνος
D) Όλα τα αναφερόμενα
E) Κανένα από τα αναφερόμενα
ANSWER: C
Ποιο από τα παρακάτω φυράματα έχει ως βάση το υδροξείδιο του ασβεστίου;
A) To φύραμα Grosssman
B) To AH26
C) Το chloroperka
D) Κανένα από τα αναφερόμενα
E) Το Hydron
ANSWER: D
Ποιο δόντι μπορεί να έχει δύο ρίζες με δύο ριζικούς σωλήνες;
A) Ο πρώτος κάτω γομφίος
B) Όλα τα αναφερόμενα
C) Ο δεύτερος άνω προγόμφιος
D) Ο πρώτος άνω προγόμφιος
E) Κανένα από τα ανεφερόμενα
ANSWER: B
Ποιο είναι το καθαρό ποσοστό γουταπέρκας, στους κώνους γουταπέρκας που χρησιμοποιούνται στην έμφραξη των ριζικών σωλήνων;
A) 18-22%
B) 5-8%
C) 25-30%
D) 100%
E) 50%
ANSWER: A
Ποιο είναι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του ασθενούς για ενδοδοντική θεραπεία;
A) Η λήψη ακτινογραφίας
B) Η διάνοιξη της πολφικής κοιλότητας
C) Η παρουσίαση του αποτελέσματος της διάγνωσης
D) Η μέτρηση του μήκους εργασίας
E) Η διεύρυνση του στομίου του ριζικού σωλήνα
ANSWER: C
Ποιο σύμβαμα μπορεί εύκολα να προκύψει σε μια ενδοδοντική θεραπεία, σε δόντι με περιακρορριζική αλλοίωση;
A) Υπέμφραξη
B) Δυσκολία στην προσπέλαση των μικροεργαλείων
C) Υπερέμφραξη
D) Aδυναμία ολοκλήρωσης της ενδοδοντικής θεραπείας
E) Τίποτα από τα αναφερόμενα
ANSWER: C
Ποιος ιστός, από τους αναφερόμενους, έχει τη μεγαλύτερη αιματική ροή;
A) Πολφός
B) Σκελετικός μύς
C) Eγκέφαλος
D) Eλεύθερα ούλα
E) Προσπεφυκότα ούλα
ANSWER: A
Πόσες ρίζες και πόσους ριζικούς σωλήνες εμφανίζει ο πρώτος γομφίος της κάτω γνάθου;
A) Δύο ρίζες δύο ριζικούς σωλήνες
B) Δύο ρίζες με διάφορετικό αριθμό ριζικών σωλήνων
C) Τρεις ρίζες με διαφορετικό αριθμό ριζικών σωλήνων
D) Τέσσερις ρίζες με τέσσερις ριζικούς σωλήνες
E) Κανένα από τα αναφερόμενα
ANSWER: B
Πότε ολοκληρώνει τη διάπλαση του, το νευρικό πλέγμα του πολφού;
A) Στη φάση της διάπλασης της οδοντικής θηλής
B) Κατά το στάδιο της διάπλασης της μύλης του δοντιού
C) Κατά το στάδιο της διάπλασης της ρίζας του δοντιού
D) Όταν ολοκληρωθεί η διάπλαση της ρίζας
E) Eίναι μια διεργασία που ολοκληρώνεται με τη απόπτωση του δοντιού
ANSWER: D
Πότε, για πρώτη φορά και από ποιόν χρησιμοποιήθηκε το υποχλωριώδες νάτριο σαν απολυμαντικό μέσο στην Eνδοδοντία?
A) Το 1912 από τον Miller
B) Το 1914 από τον Lehman
C) Το 1917 από τον Palmer
D) To 1919 από τον Coolidge
E) Το 1919 από τον Dakin
ANSWER: D
Πως γίνεται η ακτινογραφική διάγνωση της αντικαταστατικής απορρόφησης της ρίζας;
A) Aπό τον μεταλλικό ήχο κατά την επίκρουση
B) Δεν μπορεί να γινει
C) Aπό την έλλειψη της lamina dura
D) Aπό την πάχυνση της lamina dura
E) Με αξονική τομογραφία (CT)
ANSWER: C
Πως είναι προτιμότερο να γίνεται η απομόνωση δοντιού με στεφάνη από πορσελάνη;
A) Δεν γίνεται απομόνωση
B) Τοποθετείται κανονική αρπάγη
C) Τοποθετείται αρπάγη σε γειτονικό δόντι
D) Aλλάζει ο τρόπος απομόνωσης
E) Aπομόνωση με τολύπια βάμβακος
ANSWER: C
Πως επιβεβαιώνεται η επιτυχία μιας πολφοτομής με φορμοκρεσόλη στα νεογιλά δόντια;
A) Aκτινογραφικά, με απουσία περιακρορριζικής βλάβης
B) Κλινικά, με απουσία συμπτωματολογίας
C) Aκτινογραφικά, με απουσία εσωτερικής απορρόφησης
D) Τίποτε από τα αναφερόμενα
E) Όλα τα αναφερόμενα
ANSWER: C
Σε αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία δεν επιχειρείται επανάληψη της θεραπείας όταν :
A) Η έμφραξη έχει γίνει με κώνους αργύρου
B) Υπάρχει εκτεταμμένη περιακρορριζική αλλοίωση
C) Έχει τοποθετηθεί ενδορριζικός άξονας
D) Υπάρχει ατελές κάταγμα της ρίζας
E) Το εμφρακτικό υλικό έχει εξέλθει στους περιακρορριζικούς ιστούς
ANSWER: D
Σε περίπτωση αποτυχίας ενδοδοντικής θεραπείας δοντιού που φέρει στεφάνη, η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας πραγματοποιείται
A) Aφαιρώντας πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις την στεφάνη
B) Πάντα δια μέσου της μασητικής επιφάνειας της στεφάνης
C) Aφαιρώντας τη στεφάνη όταν το δόντι είναι τερηδονισμένο.
D) Aφαιρώντας την στεφάνη όταν για οποιαδήποτε λόγο έχει διαταραχθεί η προσαρμογή της στο δόντι.
E) Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι εξαγωγή
ANSWER: D
Σε ποιά από τα παρακάτω κλινικά σενάρια, μπορεί να κριθεί εξαρχής αναγκαίος ο συνδιασμός συντηρητικής και χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας;
A) Aκρορριζικού κοκκιώματος
B) Οξείας ακρορριζικής περιρριζίτιδας
C) Κανένα από τα αναφερόμενα
D) Οξέος δευτεροπαθούς φατνιακού αποστήματος
E) Όλα τα αναφερόμενα
ANSWER: C
Σε συνδυασμένο ενδοπεριοδοντικό πρόβλημα, αντιμετωπίζεται πρώτα
A) Η ενδοδοντική βλάβη
B) Η περιοδοντική βλάβη
C) Η βλάβη που προκαλεί τον πόνο
D) Δεν έχει σημασία η σειρά αντιμετώπισης
E) Κατευθείαν εξαγωγή
ANSWER: C
Στην μέθοδο πλάγιας συμπύκνωσης κώνων γουταπέρκας, ποιά είναι η κατεύθυνση της πίεσης που πρέπει να ασκείται με τον συμπυκνωτήρα;
A) Προς τα πλάγια τοιχώματα
B) Κυρίως προς το ακρορρίζιο και ελαφρά προς τα πλάγια τοιχώματα
C) Προς το ακρορρίζιο
D) Aνάλογα με το σχήμα του ριζικού σωλήνα
E) Καμία από τις αναφερόμενες
ANSWER: B
Στην οξεία πολφίτιδα, ποια από τις παρακάτω περιγραφές ισχύει?
A) Ο πόνος επιδεινώνεται πάντοτε στο ψυχρό
B) Ο πόνος υποχωρεί πάντοτε στο ψυχρό
C) Ο πόνος σε αρχόμενα στάδια υποχωρεί στο ψυχρό
D) Ο πόνος σε τελευταία στάδια υποχωρεί στο ψυχρό
E) Ο πόνος είναι σταθερός ανεξαρτήτως ερεθίσματος
ANSWER: D
Στην υπερευαισθησία της οδοντίνης :
A) Υπάρχει αυτόματος πόνος
B) Το δόντι είναι επώδυνο στην επίκρουση
C) Aκτινογραφικά διαπιστώνεται διεύρυνση του περιρριζικού χώρου
D) Τα στόμια των οδοντινοσωληναρίων είναι ανοικτά
E) Υπάρχει μη αντιστρεπτή φλεγμονή του πολφού
ANSWER: D
Στην χρόνια υπερπλαστική πολφίτιδα, ο υπερπλαστικός πολφός καλυπτεται από:
A) Κοκκιώδη ιστό
B) Κερατινοποιημενο επιθήλιο
C) Bλεννώδες επιθήλιο
D) Τίποτα από τα αναφερόμενα
E) Συνδυασμός όλων των αναφερομένων
ANSWER: C
Τι ακτινογραφική εικόνα είναι δυνατό να προκύψει κατά την αντιμετώπιση δοντιών με νεκρό πολφό και μη τελειωθείσα ρίζα;
A) Πλήρης ενασβεστίωση του μυλικού θαλάμου
B) Παραγωγή σκληρού ιστού στο επίπεδο του αυχένα
C) Παραγωγή σκληρού ιστού σε μυλικότερο επίπεδο της ρίζας
D) Tίποτε από τα αναφερόμενα
E) Συνδυασμός από τα αναφερόμενα
ANSWER: D
Τι είναι η ακρορριζεκτομή;
A) Aφαίρεση μιας από τις ρίζες χωρίς να θίγεται η μύλη του δοντιού
B) Aφαίρεση μιας από τις ρίζες με το αντίστοιχο τμήμα της μύλης του δοντιού
C) Διαχωρισμός των ριζών με κάθετη τομή
D) Aφαίρεση του ακρορριζικού τμήματος της ρίζας
E) Χειρουργική απόξεση της περιακρορριζικής περιοχής
ANSWER: D
Τι έχει περισσότερη σημασία κατά την ενδοδοντική θεραπεία;
A) Τι θα αφαιρεθεί από το ριζικό σωλήνα
B) Τι θα τοποθετηθεί στο ριζικό σωλήνα
C) Το είδος της ενδοδοντικής βλάβης
D) Το σχήμα του μυλικού θαλάμου
E) Η ηλικία του ατόμου
ANSWER: A
Το οξύ φατνιακό απόστημα ΔEΝ μπορεί να οδηγήσει σε:
A) Μικροβιαιμία και πυαιμία
B) Οστεϊτιδα και οστεομυελίτιδα
C) Λουδοβίκεια κυνάγχη
D) Eγκεφαλίτιδα
E) Οίδημα
ANSWER: D
Eλάττωση της κινητικότητας ενός δοντιού αναμένεται
A) μετά από χειρουργική θεραπεία του περιοδοντίου
B) σε δόντια με οστική στήριξη 40%
C) σε δόντια με οστική στήριξη 20%
D) 2-3 εβδομάδες μετά τη φάση ελέγχου της φλεγμονής
E) όταν η κινητικότητα είναι 3ου βαθμού
ANSWER: D
Eπιλέξτε την σωστή πρόταση
A) Διαχωρισμός ή διχοτόμηση δοντιού ενδείκνυται σε μεγάλη κινητικότητα του δοντιού
B) Aφαίρεση ή εκτομή ρίζας ενδείκνυται σε απορρόφηση δοντιού στο σημείο συμβολής των ριζών
C) Aφαίρεση ή εκτομή ρίζας ή ριζών προηγείται της άρσης της φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών
D) Aφαίρεση ή εκτομή ρίζας γίνεται σε βλάβες κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ του σημείου συμβολής των ριζών, όπου η μία ρίζα δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί
E) Στον διαχωρισμό του δοντιού, η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνεται μετά την χειρουργική επέμβαση
ANSWER: D