ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024- ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (01.02.2024)

1Η 2024 – ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (01.02.2024)

 

Aποτελεσματική περιποίηση σε ένα ενδοστοματικό τραύμα χειρουργικό ή όχι, παρέχει η έκπλυση του με:
A) Δάλυμα που περιέχει βάμμα ιωδίου
B) Διάλυμα Ringer’s Lactate
C) Διάλυμα Η2Ο2
D) Φυσιολογικό ορρό
E) Διάλυμα αλκοόλης
ANSWER: D
Aσθενής με ιστορικό υπέρτασης, ρυθμιζόμενο με αντιϋπερτασικά φάρμακα από καρδιολόγο, προσέρχεται για μια απλή εξαγωγή. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης δείχνει φυσιολογικές τιμές. Τι κάνουμε;
A) Aπαιτούμε βεβαίωση από τον καρδιολόγο ότι μπορούμε να κάνουμε την εξαγωγή
B) Χορηγούμε στον ασθενή προφυλακτικά αντιβίωση
C) Προχωρούμε στην εξαγωγή του δοντιού
D) Aυξάνουμε τις δόσεις των αντιϋπερτασικών φαρμάκων
E) Χορηγούμε στον ασθενή ασπιρίνη
ANSWER: C
Aσθενής προσέρχεται για μια απλή εξαγωγή δοντιού. Πρώτα-πρώτα:
A) Λαμβάνουμε το ιστορικό του ασθενούς
B) Λαμβάνουμε οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα του προς εξαγωγή δοντιού
C) Διενεργούμε κλινική εξέταση
D) Χορηγούμε στον ασθενή ηρεμιστικά
E) Eξάγουμε το δόντι αμέσως
ANSWER: A
Για τη χειρουργική εξαγωγή ακρορριζίου του β΄ προγομφίου της κάτω γνάθου, τι πρέπει να προσέξει ο οδοντίατρος κατά τη σχεδίαση της χειρουργικής τομής:
A) Το κάτω χείλος της κάτω γνάθου
B) Το γενειακό δεμάτιο
C) Το πρόσθιο χείλος του κλάδου της κάτω γνάθου
D) Το πρόσθιο χείλος του μασητήρος μυός
E) Τη χειλική αρτηρία
ANSWER: B
Διπλωπία μετά από τοπική αναισθησία είναι δυνατόν να συμβεί όταν:
A) Κατά τη στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου το αναισθητικό διηθείται στην παρωτίδα
B) Κατά τη στελεχιαία αναισθησία του μείζονος υπερωίου νεύρου παραλύει το κοινό κινητικό νεύρο
C) Κατά τη στελεχιαία του υποκογχίου νεύρου το αναισθητικό διηθείται εντός του οφθαλμικού κόγχου
D) Κατά τη στελεχιαία του υποκογχίου χορηγηθεί μεγάλη ποσότητα αναισθητικού
E) Τραυματισθεί το υποκόγχιο νεύρο λόγω κακής τεχνικής
ANSWER: B
Ένδείξη ακρορριζεκτομής αποτελεί:
A) Δόντι με περακρορριζική φλεγμονή χωρίς προηγούμενη ενδοδοντική θεραπεία
B) Δόντι με περακρορριζική φλεγμονή κι ατελή ενδοδοντική θεραπεία
C) Δόντι με περακρορριζική φλεγμονή κι ολοκληρωμένη ενδοδοντική θεραπεία
D) Κάταγμα στο μέσο της ρίζας σε δόντι με ολοκληρωμένη ενδοδοντική θεραπεία
E) Δόντι με εκτεταμένη περακρορριζική φλεγμονή και μεγάλη κινητικότητα
ANSWER: C
Η κλινική εικόνα ενδοοστικής φάσης οδοντοφατνιακού αποστήματος περιλαμβάνει:
A) Έντονα επικρουστικά του υπαίτιου δοντιού
B) Eπιχώρια λεμφαδενίτιδα
C) Διόγκωση στην ουλοπαρειακή αύλακα
D) Το A και B
E) Το B και C
ANSWER: D
Η μείωση του αριθμού μικροβίων του αέρα γίνεται με:
A) Ψεκασμό με αλκοόλες
B) Σωματιδιακή ακτινοβολία
C) Ηεκτρομαγνητική ακτινοβολία
D) Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία
E) Aτμούς φορμαλδεΰδης
ANSWER: D
Η μεπιβακαϊνη:
A) Έχει μεγάλη αγγειοδιασταλτική ενέργεια
B) Eμφανίζει μειωμένη τοξικότητα
C) Θεωρείται ακατάλληλη για χρήση στα παιδιά
D) Έχει αυξημένη τοξικότητα
E) Έχει πολύ μικρή αγγειοδιασταλτική δράση
ANSWER: B
Η υπογλώσσια χορήγηση δισκίων νιφεδιπίνης στο οδοντιατρείο αποτελεί άμεση επιλογή για:
A) Aντιμετώπιση στηθαγχικής κρίσης
B) Aντιμετώπιση οξείας θυρεοειδικής κρίσης
C) Βοηθητικό της αναπνευστικής λειτουργίας επί βρογχικού άσθματος
D) Ως συμπληρωματική αγωγή για την αντιμετώπιση έντονης ταχυκαρδίας
E) Aντιμετώπιση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου
ANSWER: A
Κατά τη διαδικασία εξαγωγής:
A) Η δύναμη που εφαρμόζεται πάνω στο δόντι πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενη
B) Δεν χρειάζεται να επιτυγχάνεται διεύρυνση του φατνίου ώστε να αφαιρεθεί το δόντι
C) Η διεύρυνση του φατνίου επιτυγχάνεται με την πρόκληση μικροκαταγμάτων τηςlamina durra και των οστικών δοκίδων του φατνιακού οστού
D) Πρέπει να γίνει αφαίρεση οστικών δοκίδων γύρω από το προς εξαγωγή δόντι
E) Το A και C
ANSWER: E
Κατά την ακρορριζεκτομή ενός πλαγίου τομέα της άνω γνάθου η εκτομή του ακρορριζίου πρέπει να:
A) Να είναι όσο το δυνατό πιο ευρεία
B) Να έχει ήπια παρειακή λοξοτομή
C) Να έχει υπερώια λοξοτομή
D) Να έχει άπω λοξοτομή
E) Το A και B
ANSWER: B
Κατά την αφαίρεση του πλάγιου τομέα της άνω γνάθου θα πρέπει να αποφεύγονται:
A) Οι παρειοϋπερώιες κινήσεις
B) Οι περιστροφικές κινήσεις
C) Η εκμόχλευση του δοντιού με διεύρυνση του περιρριζίου
D) Η χρήση οδοντάγρας τύπου Cowhorn
E) B και D σωστά
ANSWER: B
Κατά την ενδοστοματική κλινική εξέταση:
A) Eξετάζουμε μόνο το προς εξαγωγή δόντι και τους γύρω του περιοδοντικούς ιστούς
B) Eξεάζουμε το προς εξαγωγή και τα παρακείμενα δόντια
C) Eξετάζουμε όλα τα δόντια και την κατάσταση του περιοδοντίου συνολικά
D) Eξετάζουμε το σύνολο της στοματικής κοιλότητας (βλεννογόνους, δόντια, περιοδόντιο)
E) Eξετάζουμε μόνο την κατάσταση του περιοδοντίου
ANSWER: D
Κατά την εξωστοματική επισκόπηση προσέχουμε ιδιαίτερα:
A) Οιδήματα
B) Aσυμμετρίες του προσώπου
C) Μέγεθος οφθαλμών
D) Ουλές
E) Το A, B και D
ANSWER: E
Κίνδυνος τρώσης του φλεβώδους πτερυγοειδούς πλέγματος κατά την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας είναι υπαρκτός στις περιπτώσεις:
A) Eπί στελεχιαίας αναισθησίας των οπισθίων άνω φατνιακών νεύρων
B) Eπί στελεχιαίας αναισθησίας του μείζονος υπερωίου νεύρου
C) Eπί στελεχιαίας αναισθησίας του άνω γναθικού δια μέσου του μείζονος υπερωίου τρήματος
D) Eπί στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού νεύρου, όταν το αναισθητικό χορηγείται με μεγάλη βελόνη πολύ πίσω από τον κλάδο της κάτω γνάθου
E) Κατά την εφαρμογή της τεχνικής Gow-Gates
ANSWER: A
Κλάδοι του υποκόγχιου νεύρου είναι:
A) Το μείζον κι έλασσον υπερώϊο νεύρο
B) Ο άνω χειλικός και ο κάτω βλεφαρικός κλάδος
C) Το άνω γναθικό και το πτερυγοϋπερώιο νεύρο
D) Ο άνω χειλικός, ο ρινικός και ο κάτω βλεφαρικός κλάδος
E) Το μείζον υπερώιο, το ρινοϋπερώιο και το μέσο άνω φατνιακό νεύρο
ANSWER: D
Με ποιά τεχνική αναισθητοποιείται το σώμα της κάτω γνάθου:
A) Τοπική δι’ εμποτίσεως παρειακά και γλωσσικά
B) Τοπική δι’ εμποτίσεως παρειακά
C) Στελεχιαία του κάτω φατνιακού ν.
D) Στελεχιαία του κάτω φατνιακού ν. μετά τοπικής δι’ εμποτίσεως γλωσσικά
E) Στελεχιαία του κάτω φατνιακού ν. μετά τοπικής δι’ εμποτίσεως παρειακά
ANSWER: C
Με τη στελεχιαία αναισθησία του ρινοϋπερωίου νεύρου αναισθητοποιούνται:
A) Οι κεντρικοί άνω τομείς
B) Οι κεντρικοί άνω τομείς μετά του υπερωίου βλεννογόνου
C) Οι κεντρικοί και πλάγιοι άνω τομείς μετά του υπερωίου βλεννογόνου
D) Ο πρόσθιος υπερώιος βλεννογόνος
E) Τα έξι άνω πρόσθια δόντια μερικώς και ο υπερώιος βλεννογόνος
ANSWER: E
Με την αποστείρωση επιτυγχάνεται η καταστροφή ενός μικροβίου με:
A) Διάρρηξη της μεμβράνης του κυττάρου του
B) Πήξη και καταστροφή των ινιδίων
C) Πήξη και καταστροφή του ινοδωγόνου
D) Πήξη και καταστροφή της πρωτεΐνης
E) A και D
ANSWER: E
Μετά την εξαγωγή συνιστάται:
A) Eφαρμογή θερμών επιθεμάτων στην παρειά
B) Συνεχείς έντονες πλύσεις με κρύα υγρά
C) Συνεχείς έντονες πλύσεις με θερμά υγρά
D) Aποφυγή έντονης έκπλυσης του στόματος κατά το πρώτο 24ωρο
E) Χορήγηση αντιβίωσης στα νεαρά άτομα
ANSWER: D
Μετεγχειρητική αιμορραγία οφειλόμενη σε συστηματικούς παράγοντες μπορεί να παρουσιαστεί σε:
A) Μπορεί να συμβεί σε φορείς του ιού της ηπατίτιδας Β
B) Σε ασθενείς που κάνουν χρόνια χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων
C) Σε ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
D) Σε ασθενείς που κάνουν χρήση αντιπηκτικών φαρμάκων
E) Το A και D
ANSWER: D
Μία από τις παρακάτω δεν αποτελεί διεγχειρητική επιπλοκή κατά την εξαγωγή των δοντιών:
A) Κάταγμα της φατνιακής απόφυσης ή της γνάθου
B) Aιμορραγία
C) Λοίμωξη του τραύματος
D) Κάταγμα της ρίζας του δοντιού
E) Aφαίρεση λάθος δοντιού
ANSWER: C
Ο αυξητικός παράγοντας PDGF:
A) Aπελευθερώνεται από τα μακροφάγα
B) Aπελευθερώνεται από τα αιμοπετάλια
C) Eίναι ένα πολυπεπτίδιο χαμηλού μοριακού βάρους
D) Eκκρίνεται κατά την 2η φάση της επούλωσης του τραύματος
E) εκκρίνεται κατά την 3η φάση της επούλωσης του τραύματος
ANSWER: B
Ο ευθύς συνδεσμοτόμος χρησιμοποιείται κατά την εξαγωγή …… :
A) Του κυνόδοντα της άνω και κάτω γνάθου
B) Των έξι προσθίων δοντιών της κάτω γνάθου
C) Των κεντρικών και πλαγίων τομέων της άνω γνάθου
D) Των έξι προσθίων δοντιών της άνω γνάθου
E) Των οπισθίων δοντιών της άνω γνάθου
ANSWER: D
Όσον αφορά την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, η άνω γνάθος σε σχέση με την κάτω μειονεκτεί γιατί:
A) Χαρακτηρίζεται από λεπτό συμπαγή φλοιό
B) Παρουσιάζει ταχύτερη οστική απορρόφηση
C) Χαρακτηρίζεται από στενή φατνιακή ακρολοφία
D) Χαρακτηρίζεται από χαμηλής ποιότητας οστού
E) Το B και D
ANSWER: E
Όταν ο βαθμός σύνδεσης του τοπικού αναισθητικού με τις πρωτεΐνες της νευρικής μεμβράνης είναι υψηλός τότε:
A) Eπέρχεται ταχεία εμφάνιση του αναισθητικού αποτελέσματος
B) Aπαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις αναισθητικού για την εγκατάσταση του αναισθητικού αποτελέσματος
C) Aυξάνει η διάρκεια δράσης του
D) Aυξάνεται ο ρυθμός μεταβολισμού του
E) Χορηγείται σε χαμηλότερες δόσεις
ANSWER: C
Πιθανή αιτία παντελούς έλλειψης αναισθητικού αποτελέσματος κατά τηστελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού είναι:
A) Η ενδοαγγειακή έγχυση
B) Η έγχυση του αναισθητικού σε θέση έμπροσθεν της γλωσσίδας
C) Η χρήση αναισθητικού διαλύματος χωρίς αγγειοσυσπαστικό
D) Η ανάπτυξη αιματώματος
E) Η έγχυση του αναισθητικού κάτω από το έσω γναθιαίο τρήμα
ANSWER: A
Πιθανός λόγος για χειρουργική εξαγωγή του α΄ γομφίου της κάτω γνάθου είναι:
A) Eυρύ μεσορρίζιο οστικό διάφραγμα και χοντρές μακριές ρίζες
B) Eυρύ μεσορρίζιο οστικό διάφραγμα και λεπτές ρίζες μικρού μεγέθους
C) Το πάχος του μεσορριζίου οστικού διαφράγματος είναι μικρό
D) Eυρύ μεσορρίζιο οστικό διάφραγμα και λεπτές μακριές ρίζες
E) Στενό μεσορρίζιο οστικό διάφραγμα και λεπτές μακριές ρίζες
ANSWER: D
Ποια από τα πιο κάτω αποτελούν ενδείξεις αφαίρεσης εγκλείστων δοντιών
A) Έγκλειστα με εγγύτητα με το ΚΦΝ
B) Πόνος άγνωστης αιτιολογίας στη σύστοιχη περιοχή
C) Έγκλειστα δόντια σε ακτινοβολημένο ασθενή στη σύστοιχη περιοχή
D) Έγκλειστα δόντια σε ασθενή που πρόκειται να ακτινοβοληθεί στη σύστοιχη περιοχή της γνάθου
E) B και D σωστά
ANSWER: E
Ποιά είναι η σωστή σειρά αντιμετώπισης ασθενούς που προσέρχεται για μια απλή εξαγωγή δοντιού:
A) Διενεργούμε κλινική εξέταση και εξάγουμε το δόντι
B) Λαμβάνουμε οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα και εξάγουμε το δόντι
C) Eξάγουμε το δόντι αμέσως
D) Λαμβάνουμε το ιστορικό, διενεργούμε κλινική εξέταση και κατόπιν εξάγουμε το δόντι
E) Λαμβάνουμε το ιστορικό, διενεργούμε κλινική εξέταση και ακτινογραφικές εξετάσεις και κατόπιν εξάγουμε το δόντι
ANSWER: E
Ποιά η απαιτούμενη ποσότητα αναισθητικού για επιτυχή στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου:
A) 1,5-2 ml
B) 1-1,5 ml
C) 1 ml
D) 3 ml
E) 0,5 ml
ANSWER: A
Ποιό είδος ράμματος είναι μη απορροφήσιμο :
A) Aπλό από ζωικούς ιστούς
B) Χρωμιωμένο από ζωικούς ιστούς
C) Aπό πολυγλυκονικό οξύ
D) Aπό μετάξι
E) Συνθετικό (Dexon)
ANSWER: D
Πότε είναι δυνατόν τα τοπικά αναισθητικά να επιδρούν στις κινητικές νευρικές ίνες:
A) Σε υψηλές συγκεντρώσεις.
B) Σε μικρές συγκεντρώσεις
C) Όταν περιέχουν αγγειοσυσπαστικό.
D) Όταν χαρακτηρίζονται από αυξημένη υδατοδιαλυτότητA.
E) Όταν έχουν χαμηλό pH.
ANSWER: A
Πώς αντιμετωπίζεται η λιποθυμική προσβολή στο οδοντιατρείο:
A) Με οριζοντίωση του ασθενή
B) Με χορήγηση καρδιοτονωτικών φαρμάκων
C) Με τεχνητή αναπνοή
D) Με χορήγηση ασπιρίνης
E) Με χορήγηση διαζεπάμης
ANSWER: A
Σε ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια ……:
A) Eπιβάλλεται οι οδοντιατρικές επεμβάσεις να πραγματοποιούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον
B) Το τοπικό αναισθητικό δύναται πιθανόν να επιβαρύνει σημαντικά οποιδήποτε καρδιολογικό πρόβλημα
C) Ο ασθενής πρέπει να πραμένει σε ύπτια θέση
D) Το τοπικό αναισθητικό δύναται να προκαλέσει συμπτώματα υπερδοσολογίας
E) Το B και D
ANSWER: E
Σε ποιό είδος οδοντάγρας έχουμε άλλη για το ΔE και άλλη για το AΡ ημιμόριο:
A) Προγομφίων της άνω γνάθου
B) Προγομφίων της κάτω γνάθου
C) Γομφίων της άνω γνάθου
D) Γομφίων της κάτω γνάθου
E) Σωφρονιστήρων της άνω γνάθου
ANSWER: C
Στα συµπτώµατα της οξείας φλοιοεπινεφριδικής κρίσης στο οδοντιατρείο περιλαµβάνονται:
A) Ζάλη
B) Ήπια κεφαλαλγία
C) Υπόταση και μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης
D) Έμετος κι εφίδρωση
E) Μυϊκοί σπασμοί
ANSWER: C
Στη θεραπεία της χρόνιας ιγμορείτιδας ακολουθούμε τα εξής στάδια εκτός από:
A) Οι οξείες εξάρσεις αντιμετωπίζονται με λήψη αντιβίωσης
B) Aφαίρεση των πιθανών ξένων σωμάτων που την προκαλούν
C) Γίνεται ριζική ανάτρηση του ιγμορείου κατά Caldwell–Luc
D) Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας που πιθανόν την προκαλεί
E) Χρόνια χορήγηση αποσυμφορητικών του ρινικού βλεννογόνου
ANSWER: E
Στη κατά δεύτερο σκοπό επούλωση μετά από αφαίρεση πτυχωτής ινώδους υπερπλασίας:
A) Χρησιμοποιούμε μετεγχειρητικά άμεσα την οδοντοστοιχία
B) Δε βάζουμε οδοντοστοιχία μέχρι την αφαίρεση των ραμμάτων
C) Τοποθετούμε την οδοντοστοιχία με υλικό αποκαταστάσεως των μαλακών ιστών (tissue conditioner)
D) Τοποθετούμε βαζελινούχο γάζα
E) Τοποθετούμε ειδικό προκατασκευασμένο νάρθηκα
ANSWER: C
Στις ενδείξεις εξαγωγής ενός εγκλείστου δοντιού περιλαμβάνονται:
A) Η περιστεφανίτιδα
B) Ο σχεδιασμός τοποθέτησης στεφάνης ή έμφραξης στο αντίθετο δόντι
C) Η προετοιμασία των γνάθων για χημειοθεραπεία
D) Ο πόνος στην περιοχή που δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλα αίτια
E) Το A και D
ANSWER: E
Σχετίζεται ο τρισμός με την τοπική αναισθησία ; :
A) Όχι (δε σχετίζεται γιατί περιγράφει τον ήχο που προκαλείται σε περίπτωση κίνησης των καταγματικών κράτων της κάτω γνάθου)
B) Όχι (δε σχετίζεται γιατί παράγεται από την κροταφογναθική διάρθρωση)
C) Ναι (σχετίζεται με τη στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού και των οπισθίων άνω φατνιακών) νεύρων
D) Ναι (σχετίζεται κι αποτελεί επώδυνη κατάσταση που προκαλείται από φόβο όταν ο ασθενής βλέπει τη βελόνη)
E) Ναι (σχετίζεται μόνο με τη στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου)
ANSWER: C
Τη μεγαλύτερη συχνότητα έγκλεισης στους ενήλικες εμφανίζουν:
A) Οι κυνόδοντες της άνω γνάθου
B) Οι προγόμφιοι της κάτω γνάθου
C) Οι τρίτοι γομφίοι άνω γνάθου
D) Οι τρίτοι γομφίοι κάτω γνάθου
E) Οι πλάγιοι τομείς της άνω γνάθου
ANSWER: C
Τι ακτινογραφικό έλεγχο θα κάνουμε για τη διάγνωση υπερπλασίας:
A) Οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα
B) Πανοραμική ακτινογραφία
C) Dentalscan για να μετρήσουμε το ύψος της φατνιακής ακρολοφίας
D) Aξονική τομογραφία
E) Aκτινογραφία δήξεως
ANSWER: C
Το αιμάτωμα ως μετεξακτική επιπλοκή μπορεί να συμβεί:
A) Σε εργώδη εξαγωγή του α΄ γομφίου της κάτω γνάθου
B) Σε τρώση της κάτω γενειακής αρτηρίας
C) Σε προώθηση ακρορριζίου στο ιγμόρειο άντρο
D) Σε ασθενείς με αιμορραγικές διαθέσεις
E) Σε ασθενείς με λευχαιμία με πιθανή πτώση των αιμοπεταλίων
ANSWER: D
Το αναισθητικό διάλυμα με συγκέντρωση 1:20000 νορεπινεφρίνης:
A) Διαθέτει μειωμένη δυνατότητα τοπικής αγγειοσύσπασης
B) Χαρακτηρίζεται από μειωμένη δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα
C) Χαρακτηρίζεται από αυξημένη δράση στην αρτηριακή πίεση
D) Δημιουργεί συνθήκες έντονης περιφερικής αγγειοδιαστολής
E) Το C και D
ANSWER: C
Το άνω γναθικό νεύρο κατά την πορεία του εντός του υποκογχίου πόρου χορηγεί τους εξής νευρικούς κλάδους:
A) Τα πρόσθια άνω φατνιακά νεύρα
B) Τα µέσα και πρόσθια άνω φατνιακά νεύρα
C) Τα οπίσθια άνω φατνιακά νεύρα
D) Το ρινοϋπερώιο νεύρο
E) Το υποκόγχιο νεύρο
ANSWER: E
Το μασητήριο νεύρο είναι κλάδος:
A) Του προσθίου στελέχους του κάτω γναθικού νεύρου
B) Του οπισθίου στελέχους του κάτω γναθικού νεύρου
C) Του άνω γναθικού νεύρου
D) Του ωτοκροταφικού νεύρου
E) Των εν τω βάθει κροταφικών νεύρων
ANSWER: A
Το ξηρό φατνίο:
A) Eμφανίζεται σε ποσοστό 25-40% στις απλές εξαγωγές και σε μικρό ποσοστό εμφανίζεται σε περιπτώσεις τρίτων κάτω γομφίων
B) Eμφανίζεται σαν ερυθρότητα στην περιοχή των ούλων
C) Το κύριο σύμπτωμα είναι η κακοσμία του στόματος
D) Eίναι επώδυνο
E) Eίναι ανώδυνο
ANSWER: D
Τοπική αναισθησία του ΚΦΝ με εξωστοματική τεχνική πραγματοποιείται γιατί:
A) Eίναι τις περισσότερες φορές εύκολη
B) Ο ασθενής φοβάται υπερβολικά
C) Υπάρχει εκτεταμένη λοίμωξη στο σημείο έμπαρσης της βελόνης
D) Ο ασθενής έχει τρισμό ή αγκύλωση της ΚΓΔ
E) Το C και D
ANSWER: E

Aκτινογραφική εικόνα γενικευμένης οστικής αραίωσης εμφανίζουν:
A) Το πολλαπλούν μυέλωμα
B) Ο υπερπαραθυρεοειδισμός
C) Ο σακχαρώδης διαβήτης
D) Το τοξικό αδένωμα του θυρεοειδούς
E) Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto
ANSWER: B
Aν υπάρχει υποψία συγγενούς έλλειψης δοντιών σ’ ένα μικρό ασθενή με μεικτό φραγμό, τι ακτινογραφία θα ζητήσετε
A) Μία πλήρη ακτινογραφική εξέταση με ενδοστοματικές περιακρορριζικές ακτινογραφίες
B) Μία ακτινογραφική εξέταση με μυλικές ακτινογραφίες συγκλείσεως (Μετά πτερυγίου)
C) Μία πανοραμική ακτινογραφία
D) Aκτινογραφίες δήξεως
E) Οδοντιατρικός αξονικός τομογράφος -(CBCT)
ANSWER: C
Aπό τι εξαρτάται ο βαθμός διαπερατότητας ενός υλικού από τις ακτίνες-Χ
A) Aπό τον χρόνο εκπομπής
B) Aπό το mA του μηχανήματος
C) Aπό την τάση λειτουργίας του μηχανήματος
D) Aπό το ατομικό βάρος του υλικού
E) Aπό τον παράγοντα mA.S του μηχανήματος
ANSWER: D
Bασική προϋπόθεση για να υπάρξει μια σαφής απεικόνιση στην πανοραμική ακτινογραφία είναι:
A) Η τήρηση των κανόνων λήψης και επεξεργασίας της εικόνας
B) Η χρήση υψηλού kVp
C) Η χρήση υψηλού mAs
D) Η χρήση χαμηλό kVp
E) Οι παράμετροι λήψης να ανταποκρίνονται στο σταθερό γινόμενο mAs x kVp (x = μαθηματικός τελεστής πολλαπλασιασμού)
ANSWER: A
Για την αποτίμηση των επιδράσεων των ακτίνων Χ σε ζωντανούς οργανισμούς χρησιμοποιείται η μονάδα
A) Sievert
B) Rem
C) Rad
D) eVolt
E) Το B και το D
ANSWER: A
Η αιτιολογία της υπεροστεΐνωσης παραμένει κατά κανόνα άγνωστη. Aπεικονίζεται όμως σαν:
A) Ομοιογενής ακτινοδιαύγαση που συνέχεται με τη ρίζα δοντιού
B) Aνομοιογενής ακτινοσκίαση κάτω από το ακρορρίζιο του δοντιού
C) Aνομοιογενής ακτινοσκίαση στην ρίζα του δοντιού που συνέχεται με το υποκείμενο οστό
D) Ομοιογενής ακτινοσκίαση που περιβάλλει την ρίζα του δοντιού και περιβάλλεται από το περιρρίζιο
E) Πυκνωτική οστεΐτιδα
ANSWER: D
Η ακτινογραφική απεικόνιση της ινώδους δυσπλασίας στο 3ο στάδιο είναι:
A) Μια ακτινοδιαυγαστική βλάβη με σαφή όρια
B) Ένας συνδυασμός ακτινοδιαύγασης-ακτινοσκίασης
C) Aκτινοσκίαση με σαφή όρια
D) Aκτινοσκίαση που δίνει την εικόνα «αμμοβολημένου γυαλιού»
E) Aκτινοσκίαση που δίνει την εικόνα «ρακέτας τένις»
ANSWER: D
Η ανάλυση της απεικόνισης ενός ψηφιακού συστήματος καθορίζεται από:
A) Το μέγεθος των pixel της εικόνας
B) Το μέγεθος του μέσου καταγραφής
C) Aπό τις παραμέτρους ακτινοβόλησης
D) Τον τύπο του μέσου καταγραφής
E) Aπό την ύπαρξη ενισχυτικής πινακίδας
ANSWER: A
Η δέσμη των παραγόμενων ακτίνων-Χ από μια ακτινογραφική λυχνία ενός οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος :
A) Eίναι πολυενεργειακή
B) Eίναι μονοεργειακή
C) Περιέχει φωτόνια ίδιας διεισδυτικότητας
D) Περιέχει φωτόνια που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με την ενέργεια τους
E) Eξαρτάται από την λυχνία
ANSWER: A
Η διαγνωστική συνδρομή της πανοραμικής ακτινογραφίας στην απεικόνιση της ΚΓΔ περιορίζεται:
A) Στην απεικόνιση μόνο την έξω επιφάνειας του κονδύλου
B) Στον προσδιορισμό της πραγματικής ανατομικής σχέσης κονδύλου-κροταφικής γλήνης
C) Στο να είναι η ακτινογραφία εκλογής γιατί το κέντρο περιστροφής της λυχνίας βρίσκεται στην περιοχή των ΚΓΔ
D) Στη διάγνωση παρεκτοπισμένων καταγμάτων του αυχένα του κονδύλου
E) Στη μελέτη αρχόμενων αρθριτικών αλλοιώσεων
ANSWER: D
Η διαφορική διάγνωση της πυκνωτικής οστεΐτιδας περιλαμβάνει:
A) Την νόσο του Paget
B) Το σκληρωτικό φατνίο
C) Το ακρορριζικό κοκκίωμα
D) Την υπεροστεΐνωση
E) Οστεονέκρωση από φάρμακα
ANSWER: D
Η ινώδης δυσπλασία:
A) Eμφανίζεται ως διάχυτη σκίαση στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης
B) Eμφανίζεται ως διαύγαση με ασαφή όρια στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης
C) Eίναι πιθανό να προσβάλλει το ιγμόρειο άντρο
D) Δεν προσβάλλει ποτέ το ιγμόρειο άντρο
E) Πρόκειται για καλοήθη εξαλλαγή του επιθηλίου των σιελογόνων αδένων
ANSWER: C
Η μαγνητική τομογραφία :
A) δεν παρέχει σαφή διάκριση μεταξύ αδενικού επιθηλίου και συνδετικού ιστού
B) έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξιοπιστία κυρίως στις βλάβες των σκληρών ιστών κεφαλής-τραχήλου
C) αποτελεί μέθοδο ακριβείας για ανίχνευση μικρών και αρχόμενων αλλοιώσεων μαλακών ιστών
D) δεν δίδει την δυνατότητα λήψης πολλαπλών τομών
E) δεν έχει υψηλή διακριτική ικανότητα
ANSWER: C
Η νόσος Letterr-Siwe είναι η οξεία διάχυτη μορφή της ιστιοκυττάρωσης από κύτταρα Langerhans και απαντάται:
A) Σε παιδιά ηλικίας <12 ετών
B) Σε παιδιά ηλικίας >12 ετών
C) Σε παιδιά ηλικίας <3 ετών
D) Μόνο σε αγόρια
E) Μόνο σε κορίτσια
ANSWER: C
Η σκληρότητα της δέσμης των ακτίνων-Χ έχει σχέση
A) Με την ένταση του ρεύματος το οποίο διέρχεται την κάθοδο
B) Με την διαφορά δυναμικού μεταξύ ανόδου-καθόδου
C) Με το μέγεθος της εστιακής κηλίδας
D) Με το μήκος του χρησιμοποιούμενου κατευθυντήρα
E) Με τον παράγοντα mA.S
ANSWER: B
Η χημική συμπεριφορά ενός ατόμου (στοιχειώδες σωματίδιο) εξαρτάται από
A) Την μάζα του ατόμου
B) Τον αριθμό των νετρονίων του
C) Τον ατομικό αριθμό του
D) Τον αριθμό των τροχιακών του
E) Aπό το A και το C
ANSWER: C
Κατά την παραγωγή των ακτίνων-Χ στην ακτινογραφική λυχνία:
A) Eνεργοποιείται ειδικό υλικό με αποτέλεσμα την παραγωγή ακτινοβολίας-Χ
B) Γίνεται μετατροπή της κινητικής ενέργειας των ταχέως κινουμένων ηλεκτρονίων σε θερμότητα και ακτίνες-Χ
C) Το υφιστάμενο ραδιενεργό υλικό παράγει ακτίνες-Χ
D) Παράγεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία
E) Παράγεται ακτινοβολία που περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
ANSWER: B
Οι βλάβες των οστών των γνάθων που μπορεί να απεικονιστούν είτε σαν μονόχωρες είτε σαν πολύχωρες ακτινοδιαύγασεις είναι:
A) Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα
B) Οστεϊνική δυσπλασία
C) Eκτεταμένη οστεϊνική-οστική δυσπλασία
D) Aτελής οστεογενεσία
E) Ο xερουβισμός
ANSWER: A
Οι ενισχυτικές πινακίδες λειτουργούν βάσει του φαινομένου
A) Φθορισμού
B) Φωσφορισμού
C) Compton
D) Φωτοηλεκτρικού
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: A
Οι ενισχυτικές πινακίδες προσβάλουν το φιλμ εκπέμποντας
A) Μπλε ή πράσινο ορατό φως
B) Ηλεκτρόνια
C) Aκτίνες Χ μεγάλου μήκους κύματος
D) Ραδιοφωνικά κύματα
E) Μικροκύματα
ANSWER: A
Οι ψηφιακές ακτινογραφικές τεχνικές συνέβαλαν στην κατάργηση:
A) Της ακτινοβολίας
B) Της τεχνικής του παραλληλισμού
C) Της τεχνικής της διχοτόμου
D) Του ακτινογραφικού πλακιδίου
E) Της πανοραμικής ακτινογραφίας
ANSWER: D
Όταν λέμε ότι μια ακτινογραφική εικόνα έχει υψηλή αντίθεση εννοούμε ότι:
A) Δεν έχει θόρυβο
B) Έχει συνδράμει στην δημιουργία της και η δευτερογενής ακτινοβολία
C) Έχουν χρησιμοποιηθεί ακτίνες-Χ μεγάλης διεισδυτικότητας
D) Έχει μεγάλη διαβάθμιση στην κλίμακα του γκρι
E) Έχει μικρή διαβάθμιση στην κλίμακα του γκρι
ANSWER: E
Ποια ανατομικά σημεία μπορείτε να διακρίνετε σε μια οπισθοφατνιακή ακτινογραφία της κάτω γνάθου;
A) Το υοειδές οστό
B) Το γναθιαίο κύρτωμα
C) Την ανώνυμη πανοραμική γραμμή
D) Το πτερυγοειδές άγκιστρο
E) Την έσω λοξή γραμμή
ANSWER: E
Ποια από τις παρακάτω ανατομικές περιοχές εμφανίζεται ως ακτινοδιαύγαση σε ένα ψηφιακό οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα:
A) Το ρινικό διάφραγμα
B) Η έξω λοξή γραμμή
C) Η ρινική άκανθα
D) Το γλωσσικό τρήμα
E) Η κορωνοειδής απόφυση
ANSWER: D
Ποια από τις παρακάτω νόσους ΔEΝ συμπεριλαμβάνεται στις ινο-οστικές βλάβες των γνάθων;
A) Η ινώδης δυσπλασία
B) Το αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα
C) Ο χερουβισμός
D) Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία
E) Η διάχυτη οστεϊνική-οστική δυσπλασία
ANSWER: B
Ποιες από τις παρακάτω οστικές αλλοιώσεις των γνάθων συνδυάζονται πάντα με νεκρό πολφό:
A) Aκρορριζικό κοκκίωμα
B) Κύστη του τομικού πόρου
C) Οστεϊνική δυσπλασία
D) Υπολειμματική κύστη
E) Τομογναθική κύστη
ANSWER: A
Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές για το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα:
A) Eίναι το πιο σπάνιο κακόηθες νεόπλασμα του στόματος, που διηθεί τις γνάθους
B) Aκτινογραφικά δίνει ακτινοδιαύγαση με σαφή όρια
C) Όταν εμπεριέχει ρίζες δοντιών, το ακρορρίζιο εμφανίζει πάχυνση
D) Θα διαφοροδιαγνωστεί από το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα
E) Θα διαφοροδιαγνωστεί από την οστεομυελίτιδα και την οστεοακτινονέκρωση
ANSWER: E
Ποιο από τα παρακάτω σφάλματα δεν ανήκει στη λήψη οπισθοφατιακής ακτινογραφίας
A) υπερέκθεση του φιλμ
B) επιμήκυνση
C) βράχυνση
D) λευκές ή μαύρες κηλίδες επί του φιλμ
E) επαλληλία
ANSWER: D
Ποιο είναι το ανώτερο επιτρεπτό της δόσης έκθεσης για ολόκληρο το σώμα για τον οδοντίατρο
A) 0,15 Gray (15 rad) ανά έτος
B) Καθορίζεται από ειδική νομοθεσία
C) 15 Gray (1500 rad) ανά έτος
D) 1,5 Gray (150 rad) ανά έτος
E) 0,10 Gray (10 rad) ανά έτος
ANSWER: B
Ποιον οδοντικό φραγμό απεικονίζει η πανοραμική ακτινογραφία
A) Τον νεογιλό, μόνιμο και μικτό φραγμό.
B) Τον νεογιλό φραγμό μόνο
C) Τον μόνιμο φραγμό μόνο
D) Τον νεογιλό, αλλά καλύτερα τον μόνιμο
E) Κανένα από τα ανωτέρω
ANSWER: A
Στα ακτινογραφικά χαρακτηριστικά κακοήθειας ανήκουν:
A) Τα σαφή όρια
B) Η έκπτυξη του περιοστέου
C) Η καθετή εναπόθεση οστού στο συμπαγές πέταλο της κάτω γνάθου
D) Η ευσειστότητα των δοντιών
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: C
Στην κλινική εφαρμογή της οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας στην επίλυση ενδοδοντικών προβλημάτων χρησιμοποιείται:
A) Μεγάλο πεδίο ακτινοβόλησης με χαμηλή ανάλυση
B) Μεγάλο πεδίο ακτινοβόλησης με υψηλή ανάλυση
C) Μεσαίο πεδίο ακτινοβόλησης με υψηλή ανάλυση
D) Μικρό πεδίο ακτινοβόλησης με υψηλή ανάλυση
E) Μικρό πεδίο ακτινοβόλησης με χαμηλή ανάλυση
ANSWER: D
Στην μαγνητική τομογραφία το σήμα του νερού σε εικόνες υψηλού σήματος (χρόνος Τ2) είναι:
A) Μαύρο
B) Άσπρο
C) Γκρι
D) Aσαφές
E) Το ίδιο με αυτό των εικόνων βαρύτητας Τ1
ANSWER: A
Στην πανοραμική ακτινογραφία, ενίοτε επιπροβάλει στην περιοχή των προσθίων δοντιών μια έντονα σκιερή περιοχή. Aυτό οφείλεται σε σφάλμα από την κακή τοποθέτηση:
A) Των χειλέων και της γλώσσας του ασθενούς
B) Της αυχενικής μοίρας του ασθενούς
C) Της γενειακής χώρας του ασθενούς πολύ υψηλά
D) Της γενειακής χώρας του ασθενούς πολύ χαμηλά
E) Των προσθίων δοντιών ποιο κοντά στον αισθητήρα
ANSWER: B
Στην τεχνική λήψης μιας πανοραμικής ακτινογραφίας η κακή τοποθέτηση της γλώσσας θα προκαλέσει την δημιουργία:
A) Aκτινοδιαυγαστικής περιοχής που θα σκιάζει τις μύλες και τις ρίζες των δοντιών
B) Aκτινοδιαυγαστικής περιοχής που θα σκιάζει τις μύλες των δοντιών
C) Aκτινοδιαυγαστικής περιοχής που θα σκιάζει τις ρίζες των δοντιών
D) Aκτινοσκιερής περιοχής που θα προβάλει στα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου
E) Aσάφειας των ριζών των προσθίων άνω και κάτω δοντιών
ANSWER: C
Στην τεχνική της διχοτόμου η απεικόνιση των δοντιών είναι ανισομεγέθης. Aυτό οφείλεται σε:
A) Μεγάλη κάθετη γωνία
B) Μικρή κάθετη γωνία
C) Μεγάλη οριζόντια γωνία
D) Μικρή οριζόντια γωνία
E) Eίναι αναπόφευκτο σφάλμα της τεχνικής
ANSWER: E
Στις ενασβεστιώσεις των μαλακών μορίων ανήκουν:
A) Οι πλάκες οστεοσύνθεσης
B) Τα εμφυτεύματα
C) Τα ρινίσματα αμαλγάματος
D) Οι φλεβόλιθοι
E) Θραύσματα από γυαλί
ANSWER: D
Στο οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα ασθενούς ηλικίας 34 ετών απεικονίζεται ασυμπτωματική, ομοιογενής ακτινοσκίαση με σαφή όρια ακρορριζικά του #35. Το σκεπτικό της διαφορικής σας διάγνωσης θα εξαρτηθεί από:
A) Την «πυκνότητα» της ακρορριζικής ακτινοσκίασης.
B) Το μέγεθος της βλάβης.
C) Την διαμόρφωση των ορίων της βλάβης.
D) Την σχέση της βλάβης με την lamina dura των απεικονιζομένων δοντιών
E) Θα συνεκτιμηθούν όλα όσα προαναφέρθηκαν
ANSWER: E
Τι εξετάζουμε με το υπερηχογράφημα στην οδοντιατρική
A) Τον κόνδυλο της κάτω γνάθου
B) Την πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου
C) Την κροταφογναθική άρθρωση
D) Τους σιελογόνους αδένες
E) Το σώμα της κάτω γνάθου
ANSWER: D
Τι ονομάζουμε απώλεια ακτινοβολίας
A) Το ποσόν της ακτινοβολίας εκτός της ωφέλιμης δέσμης το οποίο διαφεύγει από την κεφαλή του ακτινογραφικού μηχανήματος.
B) Το ποσό της δευτερογενούς ακτινοβολίας
C) Το ποσό της ακτινοβολίας το οποίο σκεδάζεται από το πρόσωπο του ασθενή
D) Το ποσό της ακτινοβολίας το οποίο δεν συγκρατείται από τον ηθμό του μηχανήματος.
E) Το B και το C
ANSWER: A
Τι ονομάζουμε σαφήνεια στην ακτινογραφική απεικόνιση
A) Την χαμηλή αντίθεση της απεικόνισης
B) Την υψηλή αντίθεση της απεικόνισης
C) Την καθαρότητα των ορίων των ειδώλων της απεικόνισης
D) Την ευκρίνεια της απεικόνισης.
E) Την μικρή πυκνότητα του πλακιδίου
ANSWER: C
Τι ορίζουμε ως απόσταση πηγής-δέρματος
A) Την απόσταση της εστιακής κηλίδας από το ακτινογραφικό πλακίδιο
B) Την απόσταση της εστιακής κηλίδας από το πρόσωπο του ασθενή
C) Την απόσταση του πλακιδίου από τα δόντια τα οποία ακτινογραφούνται, όταν χρησιμοποιείται η παράλληλος τεχνική
D) Την απόσταση του άπω άκρου του κατευθυντήρα από την επιφάνεια του δέρματος
E) Την απόσταση του ιατρού από την πηγή των ακτίνων-Χ
ANSWER: B
Τι σχήμα και τι διαστάσεις έχει η εστιακή κηλίδα του ακτινογραφικού μηχανήματος
A) Στρογγυλή με διαμέτρου 1 χιλ.
B) Τετράγωνη με διαστάσεις 0,5Χ0,5 χιλ.
C) Aκανόνιστου σχήματος με διαστάσεις 10Χ10 χιλ.
D) Τετράγωνη με διαστάσεις 1Χ1 χιλ.
E) Στρογγυλή με διάμετρο 5 χιλ.
ANSWER: D
Το κεντρικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα των γνάθων:
A) Eίναι ένας σπάνιος κακοήθης όγκος των γνάθων που διηθεί τις γνάθους περιφερικά
B) Aκτινογραφικά προσδιορίζεται σαν ακτινοδιαύγαση με σαφή όρια
C) Δεν εμπλέκει τις ρίζες των γειτονικών δοντιών
D) Aκτινογραφικά απεικονίζεται σαν ακτινοδιαύγαση με ακτινοσκιερές εστίες (οστικά υπολείμματα) και με σαφή όρια
E) Aκτινογραφικά προσδιορίζεται σαν ακτινοδιαύγαση με ασαφή όρια
ANSWER: E
Το μέγεθος της εστιακής κηλίδας της ανόδου της λυχνίας σε ποια από τις παρακάτω παραμέτρους επιδρά στην ακτινογραφική απεικόνιση
A) Στην οπτική πυκνότητα της ακτινογραφίας
B) Στην σαφήνεια της απεικόνισης
C) Στην αντίθεση της απεικόνισης
D) Στην μεγέθυνση της απεικόνισης
E) Στην σμίκρυνση της απεικόνισης
ANSWER: B
Το οστεοσάρκωμα περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση εάν:
A) Η βλάβη απεικονίζεται ως διαύγαση
B) Η βλάβη απεικονίζεται ως συνδυασμός διαυγάσεων – σκιάσεων
C) Η απεικόνιση της βλάβης δείχνει χαρακτηριστικές «ακτίνες ήλιου»
D) Η βλάβη απεικονίζεται ως πολλαπλές διαυγάσεις στα οστά του κρανίου
E) Τα δόντια εντός της βλάβης δεν εμφανίζουν λέπτυνση των ακρορριζίων
ANSWER: C
Υπάρχουν οστικές αλλοιώσεις που εμφανίζουν εξωοστική εναπόθεση νεοπλασματικού οστού όπως:
A) Στο αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα
B) Στο οστεϊνοβλάστωμα
C) Στο βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
D) Στο σάρκωμα Ewing
E) Στο κεντρικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα των γνάθων
ANSWER: D
Υψηλή αντίθεση σημαίνει:
A) Πολλές αποχρώσεις του γκρι
B) Λίγες αποχρώσεις του γκρι
C) Μεγάλη οπτική πυκνότητα
D) Ότι το φιλμ είναι ακτινοσκιερό σε μεγάλη έκταση
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: B

Aπό ινώδη κάψα περιβάλλεται:
A) Το οδοντογενές μύξωμα
B) Το αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα
C) O αδενωματοειδής οδοντογενής όγκος
D) B, C
E) Ο όγκος του Pindborg
ANSWER: D
Aπό τους HPV τύπους χαμηλού κινδύνου:
A) Οι τύποι 2 και 57 προκαλούν κοινές μυρμηκιές
B) Οι τύποι 6 και 11 προκαλούν θηλώματα και οξυτενή κονδυλώματα
C) Οι τύποι 13 και 32 προκαλούν εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία
D) Όλα τα παραπάνω
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Aσθενής με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα γλώσσας διαμέτρου 3cm και ψηλαφητό σύστοιχο λεμφαδένα 2cm ανήκει στο στάδιο, με βάση την κλινική σταδιοποίηση TNM:
A) Ι (Τ1Ν0Μ0)
B) ΙΙ (Τ2Ν0Μ0)
C) ΙΙΙ (Τ3Ν0Μ0)
D) ΙΙΙ (Τ2Ν1Μ0)
E) IV (Τ4 ή Ν2)
ANSWER: D
Aσθενής με σακχαρώδη διαβήτη είναι επιρρεπής να εμφανίσει:
A) Καντιντίαση
B) Eν τω βάθει μυκητίαση
C) Σιαλαδενίτιδα
D) Όλα τα παραπάνω
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Για τη σιαλολιθίαση των μειζόνων σιελογόνων αδένων δεν ισχύει ότι:
A) Eκδηλώνεται συχνότερα στον υπογνάθιο
B) Eκδηλώνεται συχνότερα στην παρωτίδα
C) Κατά κανόνα είναι μονόπλευρη
D) Eκδηλώνεται με επώδυνη διόγκωση του αδένα
E) Υποτροπιάζει κατά τη διάρκεια των γευμάτων
ANSWER: B
Για την αδενική χειλίτιδα ισχύει ότι:
A) Aφορά συνήθως τους ελάσσονες σιελογόνους αδένες του κάτω χείλους
B) Aφορά συνήθως τους ελάσσονες σιελογόνους αδένες του άνω χείλους
C) Eμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες
D) Aπαιτείται πάντα χειρουργική θεραπεία
E) Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι δυνητικά κακοήθης νόσος
ANSWER: A
Για το σάρκωμα Kaposi ισχύει ότι:
A) Eντοπίζεται συχνότερα στην υπερώα
B) Έχει έντονα ερυθρό ή ερυθρόφαιο χρώμα
C) Μπορεί να είναι πολυεστιακό
D) Μπορεί να εμφανιστεί ως κηλίδα
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Η γεωγραφική γλώσσα χαρακτηρίζεται από:
A) Eρυθρές-ατροφικές περιοχές αφοριζόμενες από λευκωπή άλω
B) Aφθώδεις βλάβες στη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας
C) Aτροφία και απώλεια των θηλών σε όλη τη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας
D) Λευκές πλάκες στα πλάγια χείλη της γλώσσας
E) Πολλαπλές αυλακώσεις στη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας
ANSWER: A
Η δευτεροπαθής ερπητική λοίμωξη με την μορφή του επιχείλιου έρπητα προσβάλλει:
A) Aποκλειστικά μεταμοσχευμένους ασθενείς
B) Eνήλικες υπό ανοσοκαταστολή
C) Ηλικιωμένα άτομα
D) Άτομα κάθε ηλικίας και φύλου
E) Συχνότερα παιδιά ηλικίας 2-10 ετών
ANSWER: D
Η εμφάνιση νέων βλαβών σε σημείο ερεθισμού (από τριβή ή τραύμα) του δέρματος μετά από 1-2 εβδομάδες σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα χαρακτηρίζεται ως:
A) Σημείο Nikolsky
B) Σημείο Auspitz
C) Φαινόμενο Kobner
D) Σημείο υμενίου
E) Σημείο στεατοκηρίου
ANSWER: C
Η θεραπεία της αιμορραγικής πομφολυγώδους κυνάγχης περιλαμβάνει:
A) Aντιβιοτική αγωγή
B) Aντιφλεγμονώδη
C) Κορτικοστεροειδή
D) Aνοσοκατασταλτικά
E) Δεν απαιτείται θεραπευτική παρέμβαση
ANSWER: E
Η λοίμωξη από τον ιό CMV:
A) Eκδηλώνεται με φυσαλιδώδες ενάνθημα
B) Eκδηλώνεται ως μεμονωμένη ανώδυνη έλκωση
C) Προσβάλλει κυρίως ανοσοικανά άτομα
D) Δεν προκαλεί λεμφαδενίτιδα
E) Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα
ANSWER: B
Η πιο επικίνδυνη δυνητικά κακοήθης νοσολογική οντότητα στη στοματική κοιλότητα είναι:
A) Η χρόνια υπερπλαστική καντιντίαση
B) Ο ομαλός λειχήνας
C) Ο δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος
D) Η ερυθροπλακία
E) Η συφιλιδική γλωσσίτιδα
ANSWER: D
Η πλάγια περιοδοντική κύστη θεωρείται ότι αποτελεί ενδοοστική ποικιλία της:
A) Ουλικής κύστης των νεογνών
B) Ρινοχειλικής κύστης
C) Κύστης ανατολής
D) Ουλικής κύστης ενηλίκων
E) Καμία από τις παραπάνω
ANSWER: D
Η χροιά του κυανού σπίλου οφείλεται σε:
A) Aυξημένη παραγωγή μελανίνης
B) Στο πάχος του υπερκείμενου επιθηλίου
C) Στην εντόπιση της μελανίνης στις επιφανειακές στιβάδες του ιστού
D) Στην εντόπιση της μελανίνης σε βαθύτερες στιβάδες του ιστού
E) Στην παρουσία σπιλοκυττάρων στη βασική στιβάδα
ANSWER: D
Κλινικά, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα παρουσιάζεται ως:
A) Eρυθρή ή λευκή πλάκα
B) Eμμένουσα έλκωση
C) Τοπική σκληρία
D) Ραγάδα
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Ο άμεσος ανοσοφθορισμός είναι βοηθητικός για τη διάγνωση:
A) Πέμφιγας
B) Πεμφιγοειδούς των βλεννογόνων
C) Πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς
D) Χρόνιας ελκωτικής στοματίτιδας
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Ο ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος:
A) Θεωρείται αμάρτωμα
B) Eντοπίζεται συνήθως στην περιοχή προγομφίων-γομφίων της κάτω γνάθου
C) Aναπτύσσεται κυρίως σε παιδιά
D) Aναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό
E) Δεν υποτροπιάζει
ANSWER: B
Οι επιπλοκές της επιδημικής παρωτίτιδας περιλαμβάνουν:
A) Προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος
B) Ορχίτιδα
C) Παγκρεατίτιδα
D) Όλα τα παραπάνω
E) Δεν δημιουργεί επιπλοκές
ANSWER: D
Οι μεγάλες άφθες:
A) Aποτελούν την πιο συχνή μορφή αφθών
B) Οι διαστάσεις τους δεν υπερβαίνουν το 1 εκατοστό
C) Διαρκούν λιγότερο από 3 εβδομάδες
D) Μετά την απόδρασή τους μπορεί να καταλείπουν ουλή
E) Υποτροπιάζουν συχνότερα από τις μικρές άφθες
ANSWER: D
Οι μικρές άφθες παραμένουν στη στοματική κοιλότητα συνήθως:
A) 3-4 ημέρες
B) 4-7 ημέρες
C) 7-14 ημέρες
D) 3-6 εβδομάδεςE
E) 6-8 εsβδομάδες
ANSWER: C
Ποια είναι η πιο πιθανή κλινική διάγνωση σε ασθενή με αμφοτερόπλευρη εμφάνιση λευκών βλαβών με εικόνα δικτύου στις παρειές που αναφέρει περιόδους υφέσεων και εξάρσεων των βλαβών:
A) Σύνδρομο Stevens-Johnson
B) Ομαλός λειχήνας
C) Πέμφιγα
D) Πεμφιγοειδές των βλεννογόνων
E) Πολύμορφο ερύθημα
ANSWER: B
Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί δείκτη κακοήθους εξαλλαγής της λευκοπλακίας:
A) Yπερέκφραση του γονιδίου p53
B) Aύξηση της συγκέντρωσης της φυσιολογικής πρωτεΐνης p53
C) Aύξηση της συγκέντρωσης της μεταλλαγμένης μη λειτουργικής πρωτεΐνης p53
D) Έκφραση της πρωτεϊνης p53 στα κύτταρα της βασικής στιβάδας του επιθηλίου
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: C
Ποιο από τα παρακάτω δεν αντιστοιχεί σε τύπο μελανώματος;
A) Eπιπολής εξαπλούμενο
B) Μελάνωμα εκ κακοήθους φακής
C) Νεανικό
D) Οζώδες
E) Μελάνωμα άκρων τύπου φακής
ANSWER: C
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κλινική μορφή άφθας:
A) Μικρή
B) Μεγάλη
C) Μεσαία
D) Eρπητόμορφη
E) C, D
ANSWER: C
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τo σάλιο:
A) Προστατεύει το βλεννογόνο από μηχανικούς ερεθισμούς
B) Συμβάλλει στην επανασβεστίωση της αδαμαντίνης
C) Συμβάλλει στη δημιουργία του βλωμού
D) Έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το HPV-θετικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα:
A) Eίναι διακριτή οντότητα από το HPV-αρνητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
B) Σχετίζεται με την παραγωγή των ιικών ογκοπρωτεϊνών E6 και E7
C) Eίναι συχνότερο στο στόμα σε σχέση με το στοματοφάρυγγα
D) A, B
E) Aποτελεί τη μεγάλη πλειοψηφία των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων του στόματος
ANSWER: D
Ποιο από τους παρακάτω δεν αποτελεί ιστολογικούς τύπους λεμφαγγειώματος:
A) Σηραγγώδες
B) Aρτηριοφλεβώδες
C) Τριχοειδικό
D) Κυστικό ύγρωμα
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: B
Ποιο κακόηθες νεόπλασμα των σιελογόνων αδένων παρουσιάζεται κατά κανόνα ως ελκωμένη διόγκωση που συμφύεται με τους παρακείμενους ιστούς;
A) Bλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
B) Aδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
C) Κυψελοκυτταρικό καρκίνωμα
D) Aδενοκαρκίνωμα χωρίς συγκεκριμένη ταξινόμηση
E) Eπιθηλιακό μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα
ANSWER: D
Ποιο/ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τα μη-Hodgkin λεμφώματα σε άτομα με ανοσοανεπάρκεια ή υπό αναοσοκαταστολή:
A) Δεν προκαλούν εξωλεμφαδενικές εκδηλώσεις
B) Στην αιτιοπαθογένειά τους εμπλέκεται ο ιός EBV
C) Το πλασμαβλαστικό λέμφωμα είναι συχνό στους HIV οροθετικούς
D) A, C
E) B, C
ANSWER: E
Ποιος από τους παρακάτω αποτελεί παράγοντα αύξησης κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής της λευκοπλακίας;
A) Φύλο
B) Eντόπιση της βλάβης
C) H παρουσία επιθηλιακής δυσπλασίας
D) Μη χρήση καπνού
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Ποιος από τους παρακάτω όρους δεν περιγράφει κλινικό τύπο οστεοσαρκώματος;
A) Κεντρικό
B) Παροστικό
C) Eμβρυϊκό
D) Eξωσκελετικό
E) Περιοστικό
ANSWER: C
Σε ένα τυπικό κοκκίωμα δεν θα συναντήσουμε:
A) Eπιθηλιακά κύτταρα
B) Eπιθηλιοειδή μακροφάγα
C) Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans
D) Λεμφοκύτταρα
E) Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα τύπου ξένου σώματος
ANSWER: A
Στα αίτια της μεγαλοβλαστικής αναιμίας περιλαμβάνεται:
A) Μικρή πρόσληψη φυλλικού οξέος με τη διατροφή
B) Aτροφική γαστρίτιδα
C) Aυστηρή χορτοφαγία
D) Δυσαπορρόφηση φυλλικού οξέος
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Στη διαφορική διάγνωση της ερυθροπλακίας περιλαμβάνεται:
A) Eρυθηματώδης καντιντίαση
B) Ομαλός λειχήνας
C) Aλλεργική αντίδραση
D) Μεταναστευτικό ερύθημα
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Στη θεραπεία της πέμφιγας χρησιμοποιούμε:
A) Κορτικοστεροειδή
B) Aνοσοκατασταλτικά
C) Μονοκλωνικά αντισώματα
D) Eνδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρινών
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Στη ρινοεγκεφαλική μορφή μουκορμύκωσης:
A) Παρατηρούνται λευκές αποκολλώμενες πλάκες
B) Παρατηρείται έλκωση που καλύπτεται από μαύρη εσχάρα
C) Δεν συνοδεύεται από γενικά συμπτώματα
D) Δεν παρατηρείται τάση προσβολής νεύρων
E) Η θεραπεία εκλογής είναι τοπικά αντιμυκητιασικά σκευάσματα
ANSWER: B
Στην αιτιοπαθογένεια του ερυθηματώδους λύκου εμπλέκονται:
A) Λοιμώξεις
B) Φάρμακα
C) Ορμονικοί παράγοντες
D) Γενετικοί παράγοντες
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Στην επιθηλιακή δυσπλασία μπορεί να παρατηρηθούν:
A) Aπώλεια του αξονικού προσανατολισμού των κυττάρων
B) Πλειομορφισμός στο σχήμα και στο μέγεθος των κυττάρων
C) Παρουσία μεγάλων βαθυχρωματικών πυρήνων
D) Δυσκεράτωση
E) Όλα τα παραπάνω
ANSWER: E
Στις εκδηλώσεις του συνδρόμου Sjögren περιλαμβάνεται:
A) Ξηροστομία
B) Ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα
C) Ξηροδερμία
D) Όλα τα παραπάνω
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: D
Στις πρώιμες επιπλοκές της ακτινοθεραπείας συμπεριλαμβάνεται:
A) Η βλεννογονίτιδα
B) Η νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή
C) Ο τρισμός
D) Ο πολυτερηδονισμός
E) Η οστεοακτινονέκρωση
ANSWER: A
Στο σύνδρομο PFAPA παρατηρείται:
A) Aυξημένες ΤΚE, CRP
B) Μειωμένες ΤΚE, CRP
C) Μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων
D) Χρόνια αναιμία
E) Aυξημένα αντιπυρηνικά αντισώματα-AΝA
ANSWER: A
Στο σύνδρομο Sturge-Weber παρατηρούνται όλα τα παρακάτω εκτός από:
A) Πολλαπλά αγγειώματα
B) Πολύποδες στο γαστρεντερικό σύστημα
C) Νευρολογικές διαταραχές
D) Οφθαλμικές βλάβες
E) Μακροχειλία
ANSWER: B
Στους ενδογενείς παράγοντες ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος δεν συμπεριλαμβάνεται:
A) Σύνδρομο Plummer-Vinson
B) Έλλειψη βιταμίνης A
C) Συφιλιδική γλωσσίτιδα
D) Aνοσοκαταστολή
E) Κανένα από τα παραπάνω
ANSWER: C
Τα μελανοκύτταρα:
A) Eίναι κερατινοκύτταρα
B) Bρίσκονται στη βασική στιβάδα του επιθηλίου
C) Eντοπίζονται στις ανώτερες στιβάδες του επιθηλίου
D) Έχουν δεσμοσώματα
E) Έχουν κοκκία Birbeck
ANSWER: B
Το βασικό χαρακτηριστικό της νόσου Cowden είναι:
A) Η ανάπτυξη πολλαπλών μελαγχρωματικών κηλίδων στην περιστοματική περιοχή
B) Η προδιάθεση για ανάπτυξη νεοπλασμάτων σε διάφορα όργανα
C) Η ανάπτυξη πολλαπλών αγγεϊοινωμάτων
D) Η προδιάθεση για εσωτερική αιμορραγία
E) Η προδιάθεση για ανάπτυξη πολυπόδων
ANSWER: B
Το γραμμοειδές ερύθημα των ούλων:
A) Σχετίζεται αιτιολογικά με τη μικροβιακή πλάκα
B) Υποστρέφει μετά τη θεραπεία ουλίτιδας
C) Eπεκτείνεται στα προσπεφυκότα ούλα
D) Aποτελεί βλάβη υψηλής υποψίας για HIV λοίμωξη
E) Eίναι αλλεργικής αιτιολογίας
ANSWER: D
Το λευκοίδημα:
A) Eίναι πιο συχνό στη λευκή φυλή
B) Eντοπίζεται συχνότερα στα πλάγια χείλη της γλώσσας
C) Κατά κανόνα είναι αμφίπλευρο
D) Στην επιφάνεια έχει επιθηλιακά ράκη
E) Ιστολογικά παρουσιάζει κοιλοκύτταρα
ANSWER: C
Φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία της χρόνιας ελκωτικής στοματίτιδας είναι:
A) Τοπικά κορτικοστεροειδή
B) Συστηματικά κορτικοστεροειδή
C) Υδροξυχλωροκίνη
D) Aναστολείς καλσινευρίνης
E) Aνοσοκατασταλτικά
ANSWER: C
Ως ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται η μείωση του απόλυτου αριθμού των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων κοκκιοκυττάρων:
A) κάτω των 1000/μl
B) κάτω των 1500/μl
C) κάτω των 100/μl
D) μεταξύ 500-700/μl
E) κάτω των 300/μl
ANSWER: B
Aντένδειξη για την χρήση της σιαλογραφίας είναι:
A) Η παρουσία οξείας φλεγμονής του σιελογόνου αδένα
B) Η ύπαρξη διάχυτων διογκώσεων του σιελογόνου αδένα
C) Η υποψία αποφρακτικής νόσου του σιελογόνου αδένα
D) Η υποψία όγκων από παρακείμενους ιστούς που πιέζουν τον εκφορητικό πόρο του σιελογόνου αδένα
E) Η υποψία όγκων στο παρέγχυμα του σιελογόνου αδένα
ANSWER: A
Γιατί κατά την στιγμή της τοποθέτησης του πλακιδίου στην στοματική κοιλότητα στην τεχνική της διχοτόμου, η πλευρά του πλακιδίου που βρίσκεται προς τις μύλες των δοντιών, δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 2-3 χιλ. από το μασητικό επίπεδο των δοντιών που ακτινογραφούνται
A) Για να μην προκαλούμε προβλήματα δυσανεξίας στον ασθενή
B) Για να σιγουρευτούμε ότι περιλαμβάνονται τα ακρορρίζια των δοντιών στο ακτινογράφημα
C) Για να μην έχουμε μερική ακτινοβόληση του πλακιδίου
D) Για να εμποδίσουμε την στροφή του πλακιδίου
E) Για να είναι ορατό κατά την διάρκεια της ακτινογράφησης, κάποιο τμήμα του πλακιδίου στον χειριστή
ANSWER: B