ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (28.6.2024) – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (28.6.2024) – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΣ /100,00
A/6477-2021 29,07
A/4757-2023 81,73
Α/8002-2023 81,60
Α/8180-2023 85,60
A/4807-2023 47,33
A/3508-2024 22,67
Α/1146-2023 54,93
A/9508-2022 46,27
16739/2010 64,80
12523/2008 23,20
Α/5726-2023 74,00
A/2603-2022 74,80
A/8245-2022 57,60
Α/3309-2024 75,47
Α/173-2024 24,67
Α/240-2024 57,47
Α/9434-2022 66,53
A/4201-2023 52,13
A/3856-2023 45,60
Α/1389-2024 53,73
Α/8068-2023 90,40