ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (27.6.2024) – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – 2Η 2024 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)- ΝΕΟ ΣΥΤΗΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (27.6.2024) – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ / 100,00
A/4807-2023 41,60
Α/5726-2023 58,13
A/4757-2023 72,00
Α/7926-2023 56,00
Α/8180-2023 61,33
Α/7239-2023 43,60
Α/173-2024 30,53
Α/8027-2023 57,20
21480/2018 79,60
Α/8068-2023 80,40
Α/8004-2023 80,13
Α/4642-2021 53,20
Α/7938-2021 34,80
Α/581-2019 64,93