ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ_1Η 2024_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΜΑΙΟΣ 2024_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (14.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 5638/2013 63,75
2 10690/96 61

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (14.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (15.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 28297/2002 35,25

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (15.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 17062/2009 65,25
2 A/5954-2022 74,25
3 28163/2004 93,75
4 28297/2002 17

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (16.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 10690/96 53,25

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (16.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 28297/2002 53,5
2 1342/2017 60,5
3 10690/96 51,5

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (17.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 A/5954-2022 68,75
2 28297/2002 27,25
3 1342/2017 66,25

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2024 (1Η 2024)
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (17.5.2024)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 17062/2009 76,25
2 28163/2004 89,75
3 28297/2002 23,25
4 1342/2017 53