Σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού ΔΟΑΤΑΠ

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενέκρινε ομόφωνα σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού που συνέταξαν οι υπηρεσίες του φορέα, με βάση τις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Το σχέδιο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Στα 47 χρόνια λειτουργίας του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ είναι η πρώτη φορά που ο φορέας ακαδημαϊκής αναγνώρισης της χώρας θα αποκτήσει Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό. Η απόφαση αυτή ενισχύει την δέσμευσή μας για έναν ΔΟΑΤΑΠ στην υπηρεσία του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος.