Έξι Μήνες Λειτουργίας του Νέου Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης των Πολιτών

Συμπληρώθηκαν έξι μήνες από την ημέρα που ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) έθεσε σε λειτουργία το νέο εκσυγχρονισμένο τηλεφωνικό κέντρο με αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της νέας τηλεφωνικής γραμμής 210 7000 800.

Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 11:00 έως τις 14:00 και εξυπηρετεί πλέον γρήγορα και αξιόπιστα περισσότερους από 3000 πολίτες σε μηνιαία βάση. Το 95% των πολιτών που καλούν στη νέα γραμμή εξυπηρετούνται άμεσα, με μέσο χρόνο αναμονής 8 sec, και μόνο το 5% των πολιτών εξυπηρετούνται είτε στην επόμενη επικοινωνία τους είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν το διοικητικό προσωπικό του Οργανισμού για την συμβολή του και το αίσθημα ευθύνης που επέδειξε στην υλοποίηση και εφαρμογή του όλου εγχειρήματος και για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει τις νέες υπηρεσίες του τηλεφωνικού κέντρου.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναβαθμίζει σταθερά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους καθημερινά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού συνεχίζεται με γνώμονα την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας του δημόσιου τομέα της χώρας.