ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ)

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ)

Στην ήδη υπάρχουσα Τράπεζα Ερωτήσεων Εξετάσεων Ιατρικής, προστίθεται σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2009 Τράπεζα θεμάτων του μαθήματος της Φυσιολογίας με 2.271 ερωτήσεις.

Η επιλογή και επεξεργασία των ερωτήσεων έγινε από μέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας, Ιατρικών σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Επισημαίνουμε ότι, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, όπως εμφανίζονται στο διαδίκτυο, για όλα τα μαθήματα, είναι ενδεικτικές.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ