Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2010

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Οδοντιατρικής-Ιατρικής περιόδου 2010

________________________________________

Οι αποτυχόντες των εξετάσεων Οδοντιατρικής – Ιατρικής περιόδου 2010 (Σεπτέμβριος 2010 και Οκτώβριος 2010 αντίστοιχα) που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους, μπορούν να προσέλθουν στις 21/3/2011 ημέρα Δευτέρα και 22/3/2011, ημέρα Τρίτη, κατά τις ώρες 10.00-13.00 στον 4ο όροφο της Υπηρεσίας, Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα.