Κύρωση της Σύμβασης της Λισαβόνας

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στην κύρωση της Σύμβασης της Λισαβόνας. Ο ΔΟΑΤΑΠ θα ενημερώσει επίσημα τους ενδιαφερόμενους για το κείμενο της Σύμβασης στην ελληνική γλώσσα, μόλις δημοσιευθεί ο νόμος σε ΦΕΚ.