ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (26.6.2024) – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – 2Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024) – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (26.6.2024)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΣ /100,00
12523/2008 53,20
A/4807-2023 34,20
Α/1146-2023 38,20
16739-2010 56,80
Α/5726-2023 72,60
A/4757-2023 64,00
Α/7926-2023 45,80
Α/8180-2023 69,60
A/3856-2023 39,20
Α/173-2024 41,20
A/4201-2023 59,00
Α/8068-2023 85,60