Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών eDoatap
Σας ενημερώνουμε οτι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 07:00 με 07:30 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένης μετάπτωσης δικτυακού εξοπλισμού ασφαλείας στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).