Η διαδικασία ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Η διαδικασία ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ, θα παρουσιαστεί στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα “Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επιταχύνοντας την έρευνα και την ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας την ακαδημαϊκή ζωή”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27-29 Νοεμβρίου 2023 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ, που διήρκησε 15 μήνες, ψηφιοποιήθηκαν 𝟏𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟎 έγχαρτοι φάκελοι με πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων αλλοδαπής από την περίοδο 1979-2019. Μαζί με τους 16.000 έγχαρτους φακέλους που είχαν ψηφιοποιηθεί με παλαιότερο έργο και τους 32.000 ψηφιακούς φακέλους της περιόδου 2019-2023, συνολικά 𝟏𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 πράξεις αναγνώρισης θα ενταχθούν μέχρι το τέλος του έτους στην διαλειτουργικότητα, 𝗽𝘁𝘆𝘅𝗶𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝗴𝗿. Στην εισήγηση, θα αναλυθούν τα στάδια προετοιμασίας του υλικού, καθορισμού κριτηρίων επιλογής εγγράφων, διαστασιολόγησης των αναγκών τεκμηρίωσης και διοίκησης του έργου. Την ανακοίνωση θα παρουσιάσει ο υπεύθυνος του αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ, Παρασκευάς Καμάτσος, και ο Project Manager της Indigital ΑΕ, Αγαμέμνων Καλαϊτζής.
* Η παρακολούθηση του έργου έγινε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για λογαριασμό του ΔΟΑΤΑΠ και η υλοποίηση από την εταιρεία Indigital ΑΕ.
Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/3Mfmprb