Νέος Ιστότοπος ΔΟΑΤΑΠ

Ο νέος δικτυακός τόπος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., www.doatap.gr, παραδόθηκε στο κοινό την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, τόσο σε έκδοση desktop όσο και mobile. Η συγγραφή των προδιαγραφών και του τεύχους προκήρυξης για την κατασκευή ενός σύγχρονου και φιλικού στους χρήστες Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του Οργανισμού έγινε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Η κατασκευή υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΕΕΛΛΑΚ-Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών». Χρησιμοποιήθηκαν οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες ανοιχτής αρχιτεκτονικής και λογισμικού με στόχο να παραδοθεί στους πολίτες μια δίγλωσση, υψηλής αισθητικής και λειτουργική ηλεκτρονική πύλη, για την ουσιαστική αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού και την δραστική βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας ενημέρωσης των πολιτών.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021