ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ης ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)