Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής / Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2023/παλαιό σύστημα εξέτασης/ (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2023)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι Πράξεις Αναγνώρισης ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, των δικαιούχων, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των οφειλόμενων μαθημάτων κατά την 2η Εξεταστική Περίοδο 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με το παλαιό σύστημα εξέτασης (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2023), θα εκδοθούν την Τετάρτη 20.12.2023.

 

Καθώς η έκδοση των διοικητικών πράξεων Αναγνώρισης (ψηφιακών αλλά και έντυπων φακέλων) πραγματοποιείται πλέον μόνο σε ψηφιακή μορφή, επισημαίνεται ότι, δεν θα γίνει παραλαβή των πράξεων από την υπηρεσία. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει ψηφιακή αίτηση αναγνώρισης θα εντοπίσουν, εντός της ημέρας,  στην ψηφιακή πλατφόρμα e doatap, στο φάκελο «επισυναπτόμενα», τη σχετική πράξη, ενώ για όσους δικαιούχους είχαν υποβάλλει παλαιότερα αίτηση αναγνώρισης/φάκελο σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία, η πράξη αναγνώρισης θα τους αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).