Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής / Οδοντιατρικής 1ης Εξεταστικής Περιόδου 2024/νέο σύστημα εξέτασης/ (Ιανουάριος / Φεβρουάριος 2024)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι Πράξεις Αναγνώρισης ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, των δικαιούχων, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των οφειλόμενων ενοτήτων κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε με το νέο σύστημα εξέτασης (Ιανουάριος, Φεβρουάριος 2024), θα εκδοθούν την Τετάρτη 21.02.2024.

Έτσι, την ίδια ημέρα (21.02.2024), θα μπορούν να εντοπίσουν στον λογαριασμό τους, στην ψηφιακή πλατφόρμα e doatap, στο φάκελο «επισυναπτόμενα», την Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους οι ως άνω αναφερόμενοι δικαιούχοι.