ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -1Η ΕΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (31.01.2024)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
A/3386-2023 30,6
A/5257-2022 42,4
12523/2008 42,4
A/5537-2022 19,2
A/4807-2023 42,6
Α/6651-2023 54,2
16739-2010 40
A/4757-2023 49,4
Α/7680-2023 38,4
A/2603-2022 52,4
Α/7108-2023 76,2
Α/240-2024 52
Α/173-2024 22
A/4201-2023 47,6
Α/8027-2023 55,6

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (01.02.2024)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
A/9508-2022 54,00
A/4807-2023 38,27
Α/6651-2023 57,60
16739-2010 56,80
A/7506-2022 79,87
Α/1175-2022 68,93
A/3856-2023 51,20
Α/7108-2023 75,07
A/4201-2023 53,87
Α/8027-2023 48,53
Α/4642-2021 44,93

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (02.02.2024)

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
A/6477-2021 23,87
A/4807-2023 34,80
Α/6651-2023 52,40
16739-2010 41,60
Α/7926-2023 64,40
Α/7108-2023 79,07
Α/8027-2023 52,53
A/1800-2023 76,00