Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής / Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2023/νέο σύστημα εξέτασης/ (Σεπτέμβριος 2023)

Παραλαβή Πράξεων Ιατρικής / Οδοντιατρικής 2ης Εξεταστικής Περιόδου 2023/νέο σύστημα εξέτασης/ (Σεπτέμβριος 2023)

Από τη Δ/νση Αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι Πράξεις Αναγνώρισης ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, των δικαιούχων, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των οφειλόμενων ενοτήτων κατά την 2η Εξεταστική Περίοδο 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με το νέο σύστημα εξέτασης (Σεπτέμβριος), θα εκδοθούν τη Δευτέρα 13.11.2023.

Την ίδια ημέρα (13.11.2023), θα μπορούν να εντοπίσουν στον λογαριασμό τους, στην ψηφιακή πλατφόρμα e doatap, στο φάκελο «επισυναπτόμενα», την Πράξη Αναγνώρισης οι ως άνω αναφερόμενοι δικαιούχοι.