ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – 2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)- ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (31.10.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1431-2022(2022-02-21) 90
2 A/5954-2022(2022-07-26) 70
3 28163/2004 78,75

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (31.10.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 28163/2004 81,25

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (01.11.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 28297/2002 25
2 28163/2004 80

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (01.11.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
A/7446-2022(2022-09-12) 57
28297/2002 31,25

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (02.11.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 A/5954-2022(2022-07-26) 62,25

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (02.11.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΙ
1 28163/2004 72,5

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (03.11.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΙ
A/7446-2022(2022-09-12) 53,5
28297/2002 31,25

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (03.11.2023)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ)
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 A/7446-2022(2022-09-12) 59
2 Α/7715-2021(2021-11-29) 79,75
3 27823/2006 87,5
4 A/5954-2022(2022-07-26) 61,5
5 28163/2004 49,75