ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Για την κάλυψη των ενδιαφερομένων, των οποίων οι δηλώσεις συμμετοχής για την εξεταστική περίοδο Δεκεμβρίου 2008 έχουν σταλεί λόγω τεχνικού σφάλματος σε λανθασμένο αριθμό fax, η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 25/11/2008.

Ο σωστός αριθμός fax, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί με την από 3/11/2008 σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:

210 5239525.