Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με την ιδιότητα του θεσμικού συμβούλου του Υπουργού Παιδείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Καθηγητής Ορέστης Καλογήρου, παρευρέθηκε σήμερα στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με την ιδιότητα του θεσμικού συμβούλου του Υπουργού Παιδείας, για την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι η Συμφωνία της Ελλάδας με την Κύπρο σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών είναι μια συμφωνία απλή στη φιλοσοφία της και βασίζεται στο γεγονός από τη μια των αδελφικών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου και από την άλλη στο ότι περίπου 4000 φοιτητές από την Κύπρο φοιτούν στην Ελλάδα και ταυτόχρονα περίπου 18.000 φοιτητές από την Ελλάδα φοιτούν στην Κύπρο.