Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου η Βουλή κύρωσε με νόμο την Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση. Ο ΔΟΑΤΑΠ θα ενημερώσει επίσημα τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενό της, μόλις δημοσιευθεί ο νόμος σε ΦΕΚ.